Dźwięk i obraz dla Alpha AXP

Digital oferuje kartę dźwiękowo-graficzną Sound & Motion J300 dla stacji roboczych Alpha AXP przeznaczoną do zastosowań multimedialnych w systemie DEC OSF/1 AXP.

Digital oferuje kartę dźwiękowo-graficzną Sound & Motion J300 dla stacji roboczych Alpha AXP przeznaczoną do zastosowań multimedialnych w systemie DEC OSF/1 AXP.

Karta instalowana w stacjach wyposażonych w TURBOchannel umożliwia łatwe wprowadzanie, oglądanie, obrabianie oraz wyprowadzanie obrazów i dźwięku o wysokiej jakości. Sound & Motion J300 stosuje metodę kompresji JPEG oraz przetwarzanie sygnałów w trybie full-duplex do generacji plików zawierających obraz i dźwięk. Pliki te mogą być dołączane do dokumentów, aplikacji oraz dzielone przez użytkowników sieci. Karta pozwala na wczytywanie obrazów TV w systemach PAL, SECAM i NTSC oraz ich odtwarzanie w oknach o dowolnej wielkości.


TOP 200