Dziesięciolecie Izby Informatyki

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji w połowie stycznia br. obchodziła 10-lecie. Jest ona organizacją branżową, jedną z największych izb gospodarczych w Polsce. Jej członkami są podmioty gospodarcze prowadzące działalność w sektorze telekomunikacji i informatyki.

Polska Izba i Telekomunikacji w połowie stycznia br. obchodziła 10-lecie. Jest ona organizacją branżową, jedną z największych izb gospodarczych w Polsce. Jej członkami są podmioty gospodarcze prowadzące działalność w sektorze telekomunikacji i informatyki.

Dziesięciolecie Izby Informatyki

Wacław Iszkowski, prezes PIIiT

Obecnie do Izby należy ponad 170 firm. Choć to niewiele w stosunku do ogólnej liczby uczestników polskiego rynku teleinformatycznego, to w gronie członków PIIiT znajduje się większość liczących się podmiotów. Wyjątek stanowi grupa operatorów telekomunikacyjnych, którzy działają pod auspicjami konkurencyjnej organizacji.

Działalność PIIiT koncentruje się na reprezentowaniu zbiorowych interesów sektora teleinformatycznego. Przedstawiciele Izby lobbowali w parlamencie w sprawie Prawa telekomunikacyjnego, Ustawy o ochronie danych osobowych, Ustawy o elektronicznych instrumentach płatniczych, Ustawy o podpisie elektronicznym czy też Prawa autorskiego. Nie stronią od dyskusji i działań na rzecz usprawnienia otoczenia prawnego działalności biznesowej w Polsce, np. przepisów podatkowych, celnych, certyfikacyjnych, procedur zamówień publicznych. Teraz PIIiT czeka być może najtrudniejsza próba: dopilnować, by ustawa o informatyzacji, nad której projektem wciąż toczy się debata środowiskowa, rzeczywiście pomogła w rozwoju społeczeństwa informacyjnego i elektronicznego rządu.

Trzeba pamiętać, że członkami Izby są firmy często konkurujące ze sobą - uprzywilejowanie w stanowionym prawie którejkolwiek z firm powodowałoby osłabienie prestiżu PIIiT, notabene rosnącego z roku na rok. Najlepszym przykładem, że działania Izby mogą być różnie odbierane na rynku, jest ostatnie wystąpienie w sprawie tzw. roota bezpiecznego podpisu elektronicznego do Trybunału Konstytucyjnego. Do Izby - z grona wystawców podpisów elektronicznych - należy tylko tp.internet (w jego skład wchodzi Centrum Certyfikacji Signet). Pozostałe podmioty zdystansowały się od stanowiska Izby, choć w wielu innych sprawach podzielały opinie jej ekspertów.

Izba aktywnie uczestniczyła w przygotowaniu dwóch dotychczasowych Kongresów Informatyki Polskiej. PIIiT co roku prowadzi akcję uczestnictwa polskich firm IT w targach CeBIT w Hanowerze. Izba jest członkiem międzynarodowych organizacji WITSA (World IT Software Alliance), EICTA oraz DNSO (przy ICANN). Prezesem Izby jest Wacław Iszkowski, wiceprezesami: Ireneusz Dąbrowski (ds. producentów i dystrybutorów), Aleksander Frydrych (ds. oprogramowania i usług), Jerzy Kalinowski (ds. usług dodanych) i Aleksander Szwarc (ds. operatorów telekomunikacyjnych).

W trakcie jubileuszowego otwartego zgromadzenia Izby 10 osobom, uznanym za najbardziej zasłużone dla środowiska, wręczono statuetki PIIiT.


TOP 200