Dzień pamięci masowych

W ubiegłym tygodniu (21 maja) w Warszawie odbyło się II seminarium $Storage Day 2002$ dla polskich firm wdrażających systemy pamięci masowych, zorganizowane przez firmy Veracomp, StorageTek, Tandberg Data, Computer Associates, Veritas Software i Adaptec.

W ubiegłym tygodniu (21 maja) w Warszawie odbyło się drugie seminarium Storage Day 2002 dla polskich firm wdrażających systemy pamięci masowych, zorganizowane przez firmy Veracomp, StorageTek, Tandberg Data, Computer Associates, Veritas Software i Adaptec.

Przedstawiono najnowsze technologie na rynku pamięci masowych oraz nowe możliwości biznesowe. Specjaliści prezentowali sposoby planowania inwestycji w systemy pamięci masowych oraz najnowsze trendy na rynku: wirtualizację danych, heterogeniczny dostęp do , łączenie sieci NAS i SAN, centralizację zarządzania, technologię super DLT.

Zobacz również:

Podano także przykłady rozwiązań, które mogą być wykorzystane przy dostosowywaniu infrastruktury informatycznej polskich przedsiębiorstw do wymagań Unii Europejskiej. W ocenie uczestników seminarium, w porównaniu z krajami Unii Europejskiej polskie firmy stosunkowo rzadko wykorzystują zaawansowane rozwiązania do ochrony danych. Firmy integracyjne mają znaczący wpływ na rozwój informatyzacji zarówno w sektorach: bankowości i finansów, przemysłu, administracji publicznej, jak i segmencie MŚP (małych i średnich przedsiębiorstw).

Systemy teleinformatyczne nie będą spełniać swoich funkcji, jeśli nie będzie możliwości ich odtworzenia w przypadku utraty gromadzonych w nich danych z powodu awarii, uszkodzenia, włamania czy pożaru.

Według organizatorów Storage Day 2002 rozwiązania pamięci masowych zapewnią bezpieczeństwo w handlu elektronicznym i wpłyną na zwiększenie zaufania społeczeństwa do tej formy transakcji. Ochrona danych w systemach teleinformatycznych oraz transakcji za ich pomocą realizowanych, jak też zabezpieczenie urządzeń stosowanych przez użytkowników końcowych, stanowią kluczowe cele programu "ePolska" . Rozwiązania pamięci masowych umożliwiają tworzenie kopii danych w systemach B2B i B2C. Historia transakcji internetowych jest zachowywana w bibliotekach taśmowych.

Kraje kandydujące do UE mają dążyć również do powszechnego dostępu elektronicznego do informacji i usług publicznych. Wprowadzenie technik teleinformatycznych do administracji rządowych pozwoli na szybkie udostępnianie wszystkim obywatelom informacji z sektorów publicznych oraz ułatwi im załatwianie spraw urzędowych za pomocą sieci Internet.

Możliwość centralizacji zarządzania systemów pamięci masowych jest przydatna w przypadku tworzenia systemów ITS (Intelligent Transport Systems), w których technologie te służą do zdalnego gromadzenia i przetwarzania danych, które są wysyłane przez urządzenia zainstalowane w pojazdach i otoczeniu drogi.


TOP 200