Dzielenie adresów

Do podstawowej optymalizacji Windows wystarczą narzędzia udostępnione bezpłatnie przez Microsoft

Do podstawowej optymalizacji Windows wystarczą narzędzia udostępnione bezpłatnie przez Microsoft.

Specyficznym niedomaganiem Windows jest systematyczny spadek wydajności systemu postępujący wraz z instalacją nowych aplikacji i dokumentów. Dla dokonania pomiaru wydajności można posłużyć się praktyczną metodą, która uwzględnia indywidualną konfigurację komputera i oprogramowania. Opisane procedury obejmują narzędzia włączone do Windows, ale podobne programy są dostępne także w innych pakietach, takich jak System Works lub McAfee Office 2000.

Krok 1. Przed wykonaniem dowolnej operacji, należy sporządzić kopie archiwalne ważnych zasobów. W przypadku zawsze należy postępować ostrożnie, kolejno realizować pojedyncze operacje i zapisywać przeprowadzone działania.

Krok 2. Należy usunąć wszystkie nie używane aplikacje. Zapełniony dysk może przyczynić się do znacznego spowolnienia pracy Windows. Aplikacje powinny być usuwane tylko za pomocą funkcji Dodaj/Usuń programy. W żadnym razie nie należy samodzielnie usuwać zbędnych katalogów z aplikacjami.

Krok 3. Należy sprawdzić, czy program nie pozostawił modułów wykonywalnych, które będą ładowane przy każdym uruchomieniu systemu. Warto skontrolować co najmniej 4 miejsca: 1) katalog C:\Windows\Start Menu\Programs\StartUp; 2) polecenia load= i run=, znajdujące się na początku pliku C:\Windows\Win.ini; 3) programy Config.sys i Autoexec.bat; 4) klucz Run w bazie danych Registry. W systemie Windows 98 klucz Run można zlokalizować, uruchamiając program regedit.exe i wybierając pozycję Hkey_Current_User\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run. W prawym okienku pojawiają się wtedy wartości określające, które programy są uruchamiane automatycznie. Należy usuwać tylko te programy, które są pozostałością po usuniętych aplikacjach.

Krok 4. Na tym etapie warto uporządkować bazę danych Registry, używając bezpłatnych narzędzi oferowanych przez Microsoft lub programów innych firm.

Program RegClean można uruchamiać pod Windows NT (wersja 3.51 i 4.0), Windows 95 lub 98, lecz nie należy używać wersji 4.1a lub starszej. RegClean znajduje się pod adresem:http://support.microsoft.com/support/kb/articles/q147/7/69.asp.

Program RegMaid 1.1 porządkuje bazę danych Registry po usunięciu z systemu elementów OLE, które budowano używając klas Microsoft Foundation Classes i języka Visual C++ (support.microsoft.com/support/kb/articles/q156/0/78.asp). Podobne funkcje realizują też programy Norton WinDoctor i McAfee QuickClean do przeglądania i porządkowania bazy danych Registry.

Krok 5. Warto jest zmniejszyć wielkość bazy Registry. Do tego celu można wykorzystać program ScanReg (Windows 98) uruchamiany pod DOS. Aby uruchomić proces optymalizacji, należy wpisać polecenie scanreg/opt. Podobne funkcje wykonują również programy Norton Optimizer i McAfee Registry Wizard.

Krok 6. W przypadku stosowania 16-bitowej FAT (tabeli alokacji plików), zalecana jest konwersja na tabelę 32-bitową. Tabela FAT-32 zwiększa wydajność systemu po uruchomieniu funkcji scalającej pliki przechowywane na dysku.

Krok 7. Kolejna operacja zwiększająca wydajności to dysków. Program do defragmentacji w Windows 98 służy również do wykonywania optymalizacji położenia plików Microsoft Office, zmniejszając czas ich otwierania. Podobne narzędzia wchodzące w skład pakietów Norton i McAfee w większym stopniu realizują defragmentacji.

<hr size=1 noshade>Na podstawie InfoWorld oprac. jch