Dzięki nowym technologiom firmy budują swoją odporność

Rozmowa z Bożeną Leśniewską, wiceprezeską Zarządu Orange Polska.

Bożena Leśniewska, wiceprezeska Zarządu Orange Polska

Za nami ponad dwa trudne lata dla biznesu, a z okresu pandemii weszliśmy od razu w nie mniejszy kryzys związany z wojną za wschodnią granicą. Czy polskie firmy są dobrze przygotowane na te wyzwania?

Od początku 2019 r. wszyscy jesteśmy w procesie nieustannych perturbacji. Oczywiście nie chcę porównywać zagrożenia, jakim jest wojna, do pandemii. To nieporównywalna skala. Ale minione dwa lata nauczyły nas operowania w środowisku, które jest bardzo chwiejne. Szybkie reakcje firm na zmiany w otoczeniu, błyskawiczne przedefiniowywanie modeli operacyjnych, zarządzanie rozproszoną strukturą, myślenie scenariuszowe – ten proces edukacji na szczęście biznes ma już za sobą. I w obliczu kolejnego kryzysu, który nas dotyka, jesteśmy już o krok dalej. Mamy rozwiązania, które pozwalają nam pracować praktycznie wszędzie, mamy zwirtualizowaną infrastrukturę IT i rozwiązania chmurowe. Coraz częściej mamy też wdrożone procesy automatyzacyjne, czyli te technologie, które pozwalają dziś firmom budować odporność. Biznes już wie, że ścieżka wzrostu prowadzi przez digitalizację. Te sektory gospodarcze, które zostały szczególnie dotknięte skutkami pandemii, wykazały się też wyjątkową otwartością na transformację. Retail czy transport i logistyka to liderzy cyfryzacji.

Ale wyzwania ostatnich miesięcy to już nie tylko kryzys postpandemiczny i zaburzone procesy logistyczne. To także zatrzymanie wielu biznesów, których łańcuchy dostaw obejmowały Ukrainę, Rosję czy Białoruś. To firmy transportowe, które nagle straciły możliwość tranzytu i realizowania zamówień. Jednego możemy być pewni: tylu wyzwań o wymiarze globalnym nie mieliśmy od kilkudziesięciu lat. Uczymy się tej nowej rzeczywistości i wszystko wskazuje na to, że umiejętność zarządzania niepewnością będzie nam już stale towarzyszyła.

Rok 2021 zakończyliście z bardzo dobrymi wynikami w obszarze ICT. Jak duży wpływ na ten rezultat miały inwestycje firm w procesy cyfryzacyjne?

Za nami drugi pełny rok, w którym firmy pracowały w trybie nadzwyczajnym. Decyzje o inwestycjach podejmowane w tym czasie były już jednak bardziej długofalowe – nastawione na poprawę konkurencyjności i budowanie odporności. Przedsiębiorstwa coraz częściej szukają dziś partnera wyposażonego w niezbędne kompetencje i gotowe rozwiązania, na których mogą oprzeć całą architekturę swojego biznesu. Dzięki naszej strategii „więcej za więcej”, w której oferowaliśmy większą wartość usług za nieco wyższą cenę, oraz dzięki wykorzystaniu w pełni potencjału naszych kompetencji w Grupie Orange, przekroczyliśmy w ub. r. 1 mld zł przychodów z samego segmentu ICT. To 18-proc. wzrost rok do roku. Możemy powiedzieć, że Grupa Orange jest dziś jednym z czołowych dostawców usług cyfrowych w Polsce.

Na ten rezultat wpłynęły wyniki poszczególnych waszych spółek…

Nasze spółki nie tylko potwierdziły swoją silną pozycję w obszarze cyfrowej transformacji przedsiębiorstw, ale zanotowały też rekordowe przychody i wzrosty. Przychód Integrated Solutions wyniósł w 2021 r. ponad 700 mln zł, a BlueSoft i Craftware urosły o 27% rok do roku. Wszystkie trzy firmy należą do najprężniej rozwijających się dostawców IT w Polsce. Ale nie zatrzymujemy się, chcemy dalej rozwijać się w kolejnych obszarach, bo właśnie w nowych technologiach widzimy potencjał.

Na co pani zdaniem postawią firmy w tym roku?

Bez wątpienia na cyberbezpieczeństwo – na rozwiązania zapewniające ochronę, ale też edukację w tym zakresie. Coraz większa skala zagrożeń i dynamika, z jaką firmy korzystają z cyfryzacji i mobilności, wymagają odpowiedniego podejścia biznesu do tej kwestii. To samo dotyczy instytucji publicznych. Trzeba reagować szybko, ale też mądrze. Pracownicy, infrastruktura, firmowe dane i wreszcie dane obywateli – to najważniejsze cele cyberataków. Wśród najbardziej popularnych zagrożeń są ataki: DDoS, phishing oraz te wykorzystujące złośliwe oprogramowanie typu ransomware. Pojawiają się też nowe, związane z Industry 4.0 czy internetem rzeczy. Doradzamy klientom, jakich zabezpieczeń powinni użyć, by zmniejszyć to ryzyko, a także wdrażamy je w organizacjach. I oczywiście konsekwentnie stawiamy na edukację. Ona jest niezwykle istotna, bo to człowiek pozostaje cały czas najsłabszym ogniwem w łańcuchu firmowego bezpieczeństwa.

Czyli to właśnie obszary ICT związane z cyberbezpieczeństwem będziecie dalej rozwijać?

Tak, ale nie tylko. Obok bezpieczeństwa cyfrowego stawiamy też na dalszy rozwój rozwiązań chmurowych, w tym Software as a Service i Platform as a Service. Mamy duże doświadczenie w budowaniu platform usługowych. Jednym z największych i najbardziej innowacyjnych wdrożeń tego typu w Europie jest platforma e-usług stworzona przez Integrated Solutions dla Miasta Warszawy. Umożliwia ona mieszkańcom szereg czynności – od zakupu e-biletu miejskiego po wnioskowanie o decyzje administracyjne. I to wszystko z jednego miejsca. Duży potencjał widzimy też w Big Data & Analytics, Miot oraz w rozwiązaniach opartych na technologii 5G i te obszary intensywnie rozwijamy, by dalej budować nasz łańcuch wartości.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200