Dzieci uczą dorosłych

W Stanach Zjednoczonych funkcjonują programy, w ramach których uczniowie uczą nauczycieli, jak posługiwać się nowymi technologiami.

W Stanach Zjednoczonych funkcjonują programy, w ramach których uczniowie uczą nauczycieli, jak posługiwać się nowymi technologiami.

Wszystko zaczęło się dziesięć lat temu, gdy Scott Parker, ówczesny dyrektor ds. technologicznych w okręgu szkolnym Olimpia w Waszyngtonie, doszedł do wniosku, że zagadnienia nowych technologii nie zostaną w pełni zintegrowane z programem nauczania dopóty, dopóki nie zostaną w to zaangażowane dzieci. To one są bowiem naturalnymi liderami w zakresie posługiwania się komputerami, a ich umiejętności są większe niż nauczycieli.

Na realizację programu "TechYes" przydzielony został rządowy grant. Rząd amerykański finansował realizację programu przez pięć lat, do 2001 r. Potem Scott Parker kontynuował go poprzez własne przedsięwzięcie "Gen-Yes" (Generation of Youth and Educators Succeeding), udzielając szkołom licencji na program nauczania. Zawiera on plany lekcyjne wykorzystania technologii przez uczniów we wszystkich klasach bezpłatnej nauki w szkole podstawowej i średniej. W programie "GenYes" uczestniczą setki szkół w całych Stanach Zjednoczonych.

Coraz więcej chętnych

W ślady Scotta Parkera idą inni nauczyciele i wychowawcy. Greg Partch, dyrektor ds. technologii edukacyjnej w Hudson Falls School District, uruchomił w tym roku własny program non-profit o nazwie "Smart Ed", w którym studenci są mentorami dla dorosłych. Ma być on realizowany we współpracy z Uniwersytetem Stanu Nowy Jork w Albany. W planach jest stworzenie kursu online dla młodzieży szkół średnich, w którym prezentowane byłyby metody edukowania nauczycieli, między innymi z tematów takich jak bezpieczeństwo sieci informatycznych. Z kolei nauczyciele będą mogli od siebie nauczać uczniów, jak zachować bezpieczeństwo w Internecie.

Z inspiracji "Gen Yes" narodziła się też inicjatywa "Generation Tech". W ramach tego programu uczniowie poznają zasady udzielania pomocy technicznej w swoich szkołach. Powstają również projekty ukierunkowane na upowszechnianie wiedzy i umiejętności technicznych wśród rówieśników. Dzięki grantowi firmy Verizon ruszył program "Technology Literacy Project". W jego ramach nagradza się uczniów za biegłość w posługiwaniu się komputerem oraz nauczanie innych uczniów, kolegów różnych technologii informatycznych.

Przedstawiciele amerykańskich środowisk oświatowych podkreślają, że działania takie są z korzyścią dla obu stron. Nauczyciele poznają tajniki technik informatycznych, uczą się umiejętności posługiwania się komputerem, a uczniowie poznają umiejętności przydatne w życiu, takie jak praca grupowa, planowanie zadań itp. W ten sposób i szkoła, i uczniowie mogą lepiej przystosować się do wymogów nowych procesów cywilizacyjnych, aby móc nad nimi panować, a nie biernie się im poddawać.


TOP 200