Działaj inteligentnie dzięki narzędziom BI

Foto: Campaign Creators / Unsplash

Computerworld Analizowanie danych zgromadzonych w firmowych systemach umożliwia przedsiębiorstwom szybszy rozwój i zapewnia ogromną przewagę konkurencyjną. Najlepiej wykorzystać w tym celu Business Intelligence.

Business Intelligence (BI) to zestaw technologii, które zbierają informacje z różnych baz danych funkcjonujących w jednostkach organizacyjnych, przetwarzają je, a wyniki przeprowadzonych analiz przedstawiają w formie czytelnych wykresów, tabel czy wskaźników. To na ich podstawie kadra zarządzająca, a także zwykli pracownicy mogą szybciej i w oparciu o twarde dane podejmować decyzje biznesowe dotyczące zamówień, sprzedaży, stanów magazynowych, kosztów, przychodów, należności czy zobowiązań.

BI to najlepszy sposób na monitorowanie bieżącej sytuacji i wykorzystywanie danych do optymalizacji procesów produkcji czy sprzedaży. Jeśli potrzebujesz analizy finansowej, wystarczy jedno kliknięcie, żeby ją przygotować, a później w łatwy sposób udostępnić współpracownikom. Może ona uwzględniać takie czynniki jak: zyskowność, stosunek ceny produktu do zysku, bieżąca płynność finansowa, poziom zadłużenia czy koszty i przychody.

Warto zaznaczyć, że nie trzeba być informatykiem czy analitykiem, żeby w pełni korzystać z funkcjonalności narzędzi BI. Są one przeznaczone dla każdego, kto pracuje z danymi - handlowców, specjalistów HR a nawet magazynierów.

Przewaga dzięki inteligencji

Narzędzia BI usprawniają funkcjonowanie przedsiębiorstw na całym świecie, zarówno tych małych, jak i większych, we wszystkich możliwych branżach. Ich użytkownicy zyskują większą kontrolę nad kluczowymi procesami, zapewniają sobie dostęp do wyników finansowych w czasie rzeczywistym i jednocześnie z większą dokładnością prognozują przyszłe zdarzenia. BI, w oparciu kontrakty zawierane w przeszłości, podpowiada także np. jak będą zmieniać się zachowania zakupowe klientów. Dzięki temu lepiej dostosujesz przyszłe działania marketingowe i sprzedażowe do wskazanych prognoz. Wykorzystanie analiz przekrojowych i historycznych oraz wewnętrznych danych sprzedażowych pomaga natomiast kadrze zarządzającej w podejmowaniu strategicznych decyzji biznesowych.

Manager ds. marketingu szybko i łatwo oceni rezultat każdej akcji promocyjnej i precyzyjnie określi budżet potrzebny na kolejne wydarzenia. Szef działu handlowego sprawdzi, którzy pracownicy są najbardziej efektywni, którzy klienci zapewniają największe przychody i jakie procesy wymagają poprawy, aby osiągnąć cele na dany rok. Z kolei każdy handlowiec może wykorzystać w swojej codziennej pracy dostęp do statystyk związanych z planami sprzedażowymi i informacji na temat produktów poszukiwanych przez klientów.

BI pozwala doskonalić także obszar produkcji. Dzięki analizie danych usprawnisz ścieżkę produkcyjną, zredukujesz marnotrawstwo produktów a przy tym podniesiesz efektywność. Dane wpływają także na gospodarkę magazynową, ponieważ pozwalają analizować informacje dotyczące punktów sprzedaży i optymalizować łańcuch dostaw. Mają również zastosowanie m.in. w finansach i księgowości, zarządzaniu projektami oraz w kadrach i płacach czy dziale HR.

Przykładowo, możesz obserwować w czasie rzeczywistym wskaźniki dotyczące zatrudnienia takie jak absencje, efektywność pracy, rotacja, wysokość wynagrodzeń czy wymiary etatu. W łatwy sposób sprawdzisz najczęstsze powody nieobecności, a także zidentyfikujesz pierwsze oznaki kryzysów, co pozwoli na odpowiednio wczesne reagowanie.

Jak przekuwać dane w wiedzę

Rozwiązania BI standardowo dostarczane są z pewną liczbą gotowych modeli danych, które można zacząć wykorzystywać od razu po zakończeniu wdrożenia. Jeśli jednak narzędzia są odpowiednio elastyczne, użytkownicy tworzą własne, dopasowane do specyfiki ich organizacji analizy.

Mogą także dowolnie definiować wskaźniki efektywności (KPI) i wizualizować je w formie tzw. Paneli BI, które znacznie ułatwiają monitorowanie postępów pracy.

Przykładowo, każdy z użytkowników może dodawać do Panelu interesujące go wskaźniki, wykresy lub tabele. W prosty sposób, przy użyciu funkcjonalności „przeciągnij i upuść” umieszcza je następnie w wybranym miejscu, a później przenosi albo usuwa – jeśli przestaną być one dla niego istotne. W Panelach BI można wizualizować dane z całego systemu ERP, a w przypadku Grup Kapitałowych, także z wielu podrzędnych baz danych.

Działaj elastycznie i bezpiecznie

Co ważne, nowoczesny system BI pozwala na dostęp do danych i analiz z dowolnego miejsca na świecie. Wystarczy do tego urządzenie mobilne lub przeglądarka WWW i dostęp do Internetu. W ten sposób każdy użytkownik systemu, niezależnie czy siedzi przy swoim biurku w siedzibie firmy czy podróżuje służbowo za oceanem, może wykonywać swoje obowiązki i podejmować decyzje bazując na najbardziej aktualnych informacjach.

Ważne przy tym jest to, że wszystko zabezpiecza szczelny system uprawnień, dzięki czemu wrażliwe dane są cały czas chronione. Dostęp do nich mają jedynie osoby, które otrzymały stosowe uprawnienia i tylko w takim zakresie, jaki jest im potrzebny do najlepszego wykonywania swoich obowiązków.

Działaj inteligentnie dzięki narzędziom BI

Foto: Soneta Sp. z o.o.
Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat możliwości, jakie zapewniają organizacji narzędzia BI, zachęcamy do pobrania przewodnika. Na przykładzie rozwiązania Business Intelligence enova365, z którego korzysta już ponad 16 tys. polskich firm, prezentujemy szczegółowo funkcje i korzyści, które pozwalają wykorzystać firmowe dane do napędzania wzrostu i budowania przewagi konkurencyjnej.

Pobierz White Paper