Dział samodzielny

ABB InfoSupport będzie świadczyć nie tylko usługi informatyczne. Firmie zostanie powierzona obsługa spraw finansowo-księgowych i kadrowo-płacowych spółek koncernu ABB w Polsce.

ABB InfoSupport będzie świadczyć nie tylko usługi informatyczne. Firmie zostanie powierzona obsługa spraw finansowo-księgowych i kadrowo-płacowych spółek koncernu ABB w Polsce.

Ponad dwa i pół roku trwała w polskiej części koncernu Asea Brown Boveri dyskusja nad oddzieleniem działów informatyki od ich macierzystych przedsiębiorstw i utworzeniem samodzielnej firmy informatycznej. Zastanawiano się, czy w poszczególnych, a zwłaszcza w nowych zakładach o słabych działach informatyki budować silne służby informatyczne lub płacić firmom zewnętrznym na przykład za wdrożenia, podczas gdy w innych zakładach ABB istnieje wystarczająca wiedza i doświadczenie, aby zapewnić obsługę informatyczną. Zdecydowanie bardziej sensowne wydawało się skumulowanie wszystkich zasobów informatycznych w ramach firmy. Właśnie ta koncepcja wygrała.

ABB w Polsce rozwija się - buduje nowe zakłady, kupuje istniejące. Wchodzi też we wspólne przedsięwzięcia. Dwa miesiące temu powstała firma ABB Alstom Power, koncentrująca się na energetyce, w której obaj partnerzy - ABB i Alstom - mają po połowie udziałów. Ze strony ABB w jej skład wszedł Zamech, Dolmel i Zakład Urządzeń Ciepłowniczych. Będzie tam pracowała jedna z największych instalacji Baana. "W naszych przedsiębiorstwach informatyka pełni bardzo ważną rolę. Wiele się w nią inwestuje i szeroko wykorzystuje, ale nie jest biznesem podstawowym, takim jak budowa turbin czy kotłów. Dla zarządu jest więc jedynie wsparciem biznesu. Chodziło nam o utworzenie podmiotu, dla którego informatyka byłaby najważniejsza. Również na uczynienie z niej biznesu" - wyjaśnia Mirosław Gryszka, prezes ABB w Polsce.

W czerwcu br. rozpoczęła działalność spółka ABB InfoSupport. "Misją nowej firmy jest kompleksowa obsługa informatyczna wszystkich biznesów ABB i ABB Alstom Power w Polsce. Firma oferuje więc usługi operacyjne, telekomunikacyjne i wdrożeniowe, zwłaszcza w obszarze SAP R/3, Baan, PDM" - mówi Stanisław Kucharski, prezes nowej firmy. W celu zrealizowania swoich zadań ABB InfoSupport przejęła krajową strukturę komunikacyjną ABB i ABB Alstom, tj. sieci WAN i LAN, oraz większość sieci lokalnych LAN i systemów biznesowych (Baan, R/3, PDM). Gdy za rok przejmie pozostałe sieci LAN i systemy biznesowe, powstaną warunki do integracji systemów i osiągnięcia celów strategicznych. W strukturach ABB InfoSupport znajdą się wszyscy pracownicy działów informatyki zakładów ABB w Polsce. "Informatyka jest tylko narzędziem. Naszym dalekosiężnym celem jest nie tylko outsourcing informatyczny, ale także skonsolidowanie funkcji finansowo-księgowych i kadrowo-płacowych przedsiębiorstw ABB w Polsce i powierzenie ich obsługi ABB InfoSupport" - mówi Mirosław Gryszka. Od 1 września br. nowa spółka świadczy już takie usługi na rzecz spółek ABB zlokalizowanych w Elblągu. Obsługa firm z terenu Łodzi i Wrocławia rozpocznie się po otwarciu w tych miastach oddziałów ABB InfoSupport.

Nowa spółka powstawała nie bez oporów. Niektórzy dyrektorzy bali się przekazać systemy informatyczne w gestię osób, które nie są ich podwładnymi. Informatyka bowiem to "system nerwowy" każdej firmy i jej sprawność jest warunkiem dobrego funkcjonowania przedsiębiorstwa. Niektórzy informatycy nie byli skłonni oddać władzy i prestiżu, jakie posiadali w swoich firmach, i zostać podwładnymi jednego - kiedyś im równorzędnego - szefa informatyki. Inni informatycy niechętnie decydowali się na samodzielne działanie biznesowe. Czasem bowiem bezpieczniej być pracownikiem dużego przedsiębiorstwa czy części międzynarodowego koncernu niż walczyć o byt jako samodzielna jednostka. Przecież każdy zakład ABB w Polsce ma prawo wybrać inną firmę informatyczną, jeśliby usługi ABB InfoSupport okazały się zbyt drogie lub niekompetentne. ABB InfoSupport zamierza także świadczyć usługi dla firm spoza grupy ABB.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200