Dyspozytor online

Czy możliwe jest kompleksowe, zdalne zarządzanie taborem, zamknięte w aplikacji, której prostota obsługi jest kwintesencją smartfonowych trendów? Bydgoska PESA udowodniła, że tak. Ich projekt PESA Synappsys, stworzony pod wymagania jednego z klientów, ma szansę podbić rynek. PESA uzyskała tytuł Lidera Informatyki 2016 w kategorii Przemysł.

Bydgoska PESA to największy w Polsce producent pojazdów szynowych: lokomotyw, pociągów, tramwajów. W ich sprzedaży ma pomóc oferowana klientom aplikacja PESA Synappsys.

Idea stworzenia PESA Synappsys powstała dzięki doświadczeniom zebranym w poprzednich przedsięwzięciach firmy. „Realizując nasze projekty, mamy cały czas do czynienia z wieloma klientami. Stykamy się z ich wymaganiami, które są często rozbieżne w każdym projekcie. Zbierając te doświadczenia, doszliśmy do wniosku, że na rynku nie ma w pełni jednolitego rozwiązania tworzonego przez producentów taboru szynowego do zarządzania wszystkimi systemami informacyjnymi. Tak zrodziła się koncepcja aplikacji centralnej PESA Synappsys” – tłumaczy Dawid Śliwiński, kierownik zespołu odpowiedzialnego za projektowanie oraz wdrożenia systemów IT w pojazdach PESA.

Wpisaliśmy się w trend

„Zapotrzebowanie na zaproponowane przez nas rozwiązanie można opisać obrazowo. wyobraźmy sobie, że klient ma flotę kilkudziesięciu pojazdów, na których zainstalowany jest system informacji pasażerskiej, monitoringu, emisji reklam, zliczania pasażerów. Wcześniej działało to w ten sposób, że pracownicy danych zakładów taborowych musieli przyjść do każdego z tych pojazdów, podłączyć się do systemu i używając osobnej aplikacji do każdego z nich, pobierać dane. To angażowało dodatkowych ludzi z odpowiednimi umiejętnościami i wiedzą. Dziś te informacje są dostępne z jednego miejsca, możemy zalogować się do aplikacji, siedząc przed biurkiem, i sprawdzić, jakie dane są w pojeździe” – dodaje Tomasz Fiodorow, pracownik Działu Badań i Rozwoju, odpowiedzialny za systemy IT w pojazdach produkowanych przez PESA Bydgoszcz SA.

„Dzięki aplikacji Synappsys staliśmy się niezależni i sami definiujemy etapy prac oraz wymagania. Tworząc Synappys, wprowadziliśmy dla naszej wewnętrznej grupy narzędzie do zarządzania zadaniami. To pomogło nam uporządkować pracę krok po kroku”.

Dawid Śliwiński, kierownik zespołu odpowiedzialnego za projektowanie oraz wdrożenia systemów IT w pojazdach PESA.

„Pierwsze wdrożenie Pesa Synappsys było realizowane w pojeździe tramwajowym dzięki realizacji projektów dofinansowanych w ramach Funduszu Badań i Wdrożeń przez Kujawsko-Pomorską Agencję Innowacji. Współpraca z klientem polegała na cyklicznych spotkaniach i dostosowywaniu aplikacji do jego wymagań. Ponadto celem było wypracowanie rozwiązania, jakie będzie mogło mieć zastosowanie u przewoźników z innych miast, którzy są lub mogą być naszymi klientami. Wpisaliśmy się w obecny trend, by wszystko integrować w jedną wielką aplikację” – dodaje Dawid Śliwiński. „Naszym celem było stworzenie multiplatformowego narzędzia, które będzie ułatwiało kontrolowanie stanu pojazdów i będzie przyjazne dla użytkownika”.

Aplikacja na miarę

Konstruktorzy Synappsys postanowili stworzyć aplikację, której budowa będzie opierać się na modułach, określanych w zależności od potrzeb zamawiającego pojazdy szynowe. Aplikacja, nad którą przez półtora roku pracował cały zespół programistów, miała być rozwiązaniem definiowanym również dla innych projektów. „Synappsys jest rozbudowywana o dodatkowe funkcjonalności na podstawie ogłaszanych przetargów, zapewniając ciągły rozwój aplikacji. Podstawą jest ta sama platforma. Gdy przystępowaliśmy do projektu, zrobiliśmy analizę rynku, sprawdziliśmy aplikacje, które mogły być najbliższe temu, co chcieliśmy osiągnąć. Pozwoliło nam to na sprecyzowanie wymagań i dostosowanie odpowiednich technologii oraz narzędzi do stworzenia Pesa Synappsys” – mówi Dawid Śliwiński.

W trakcie realizacji projektu powstało laboratorium systemów IT umożliwiające zbudowanie stanowisk testowych odwzorowujących połączenie urządzeń tak jak w pojeździe. Daje to możliwość wykonywania testów przez zespół testerów i tworzenie nowych funkcjonalności przez budowę pojazdu.

Kierunek przyszłości

Innowacyjna aplikacja daje możliwość zarządzania flotą pojazdów praktycznie „zza biurka”. Modułowa budowa może być zastosowana do wielu typów pojazdów, w zależności od oczekiwań zamawiającego.

Stworzenie Synappsys było dla konstruktorów dużym wyzwaniem. Aplikacja miała być maksymalnie prosta w obsłudze i jednocześnie w pełni funkcjonalna.

„Przeprowadzaliśmy dużo testów, również w zakresie obsługi aplikacji. Wybieraliśmy do nich osoby, które jej nie znały, i sprawdzaliśmy, na ile nawigacja i obsługa są intuicyjne. Efekty były bardzo dobre. Nawiązaliśmy do filozofii aplikacji na smartfony, zarówno w layoucie, jak i samej obsłudze, ponieważ uważamy, że to kierunek, w którym w przyszłości będą rozwijać się wszystkie aplikacje” – stwierdza Dawid Śliwiński

Sterowanie modułami

Innowacyjna aplikacja daje możliwość zarządzania flotą pojazdów praktycznie „zza biurka”. Modułowa budowa może być zastosowana do wielu typów pojazdów, w zależności od oczekiwań zamawiającego. „Obecnie Synappsys składa się z sześciu modułów z możliwością zarządzania nimi z jednego miejsca” – mówi Tomasz Fiodorow.

1. Moduł systemu monitoringu umożliwiający całodobową obserwację otoczenia oraz rejestrację zachodzących zdarzeń. Pozwala na podgląd z kamer na żywo ze wszystkich aktywnych pojazdów we flocie. Dzięki niemu możliwe jest również zaplanowanie daty i czasu, w którym wybrany, zarejestrowany materiał wideo ma się pobrać z pojazdu i zapisać w miejscu dostępnym dla osób o odpowiednich uprawnieniach. Aplikacja automatycznie pobiera zdefiniowany przez użytkownika materiał, kiedy pojazdy znajdą się w zasięgu zajezdniowej sieci Wi-Fi, przez co ogranicza koszty transferu danych poprzez GSM. Jak zaznacza Tomasz Fiodorow, nowe rozwiązanie pozwala przede wszystkim skrócić czas reakcji na zaistniałe w pojeździe zdarzenia. Wcześniej, by przeanalizować np. obraz z pojazdu, trzeba było ściągać obraz ze wszystkich kamer. „W przypadku kolei mamy do czynienia z miejscami, gdzie na trasie jest ograniczony zasięg sieci komórkowych. Nasza aplikacja pozwala zdefiniować, z jakiej kamery ma być pobrany obraz lub przejść do podglądu na żywo, co nie wymaga dużego transferu danych” – wyjaśnia.

2. Moduł systemu emisji reklam dający przewoźnikowi zarówno korzyści materialne, jak i możliwość przekazania pasażerom praktycznych informacji w sposób czytelny, estetyczny i łatwo dostępny, stanowiący ciekawą alternatywę w stosunku do powszechnie wykorzystywanych ulotek, gazetek, folderów. Moduł pozwala na tworzenie kampanii reklamowych, które mogą być emitowane w zdefiniowanych wcześniej przez użytkownika strefach (na podstawie pozycji GPS). Jest to nowoczesne rozwiązanie marketingowe pozwalające m.in. na promocję wydarzeń w danym mieście, ciekawych miejsc bądź zabytków znajdujących się w okolicy, przy której właśnie przejeżdża pojazd. Istnieje opcja stworzenia wielu kampanii, które mogą być emitowane na wszystkich pojazdach we flocie lub tylko w wybranych przez użytkownika. „Moduł systemu emisji reklam jest narzędziem nie tylko pozwalającym na tworzenie i wysyłanie reklam/materiałów promocyjnych, ale również na pozyskiwanie informacji zwrotnych z pojazdów w postaci raportów. Dają one możliwość szczegółowej analizy kampanii, określając łączną liczbę emisji, łączny czas wyświetlania oraz liczbę pojazdów wraz z numerami taborowymi, na których były odtwarzane” – dodaje Tomasz Fiodorow.

3. Kolejnym, często wykorzystywanym modułem jest moduł systemu zliczania pasażerów, który pozwala ocenić efektywność rozkładów jazdy, przebiegów tras i wykorzystania taboru. „Ten moduł pozwala m.in. na eliminację pustych przejazdów, co przekłada się na korzyści materialne zarządzającego taborem. Dzięki czujnikom z kamerami bądź na podczerwień nasz klient jest w stanie zaobserwować, kiedy opłaca się zmniejszyć częstotliwość kursów w danych godzinach na danych trasach. Kamery na podstawie analizy obrazu rozpoznają osobę i definiują, czy wchodzi ona do pojazdu, czy z niego wychodzi. Urządzenia dają ponad 97% dokładności pomiaru” – mówi Dawid Śliwiński. Przesłane dane dotyczące zliczania pasażerów z czujników zamontowanych w pojeździe umożliwiają także generowanie raportów uwzględniających liczbę wejść dla każdego kursu na wszystkich liniach w wybranym okresie czasowym oraz łączną liczbę przewiezionych pasażerów na każdej linii.

4. Moduł diagnostyki systemów IT pozwala na obserwację aktualnej pozycji pojazdów na mapie. Po wybraniu pojazdu lub pojazdów z listy, można śledzić ich aktualną pozycję na mapach dostosowanych do pojazdów szynowych. Diagnostyka IT dostarcza również podstawowych informacji, takich jak: kierunek jazdy, numer brygady, linii, następny przystanek na trasie oraz ewentualne opóźnienie wybranego pojazdu. „Patrząc z punktu widzenia diagnostyki systemów IT, dla nas jest ważne, by klient miał przejrzystość, aktualnego statusu obsługiwanych urządzeń. W przypadku konieczności pozyskania szczegółowych informacji można wykorzystać moduł Serwisowy” – mówi Dawid Śliwiński.

5. Moduł serwisowy umożliwia przegląd zdarzeń systemowych, ułatwiając jednocześnie analizę ich powstawania. Ma to szczególne znaczenie w serwisowaniu pojazdów, gdyż ułatwia i przyspiesza realizację zgłoszeń. W trakcie i po zakończeniu okresu gwarancyjnego pojazdu moduł w znacznym stopniu ułatwia obsługę i nadzorowanie pojazdów.

6. Moduł administracyjny przeznaczony dla administratorów systemu pozwala zwiększyć kontrolę nad użytkownikami i zapewnić bezpieczeństwo całego systemu.

„Należy zaznaczyć, że do poszczególnych modułów różne osoby mają różne poziomy dostępu. Osoba zajmująca się marketingiem nie musi mieć dostępu do modułu zliczania pasażerów, ponieważ to nie są jej kompetencje i nie potrzebuje takich uprawnień. W Synappsys to klient definiuje, kto jakie powinien mieć uprawnienia” – zauważa Dawid Śliwiński.

Satysfakcja dzięki niezależności

„We wcześniejszych projektach zmuszeni byliśmy korzystać z rozwiązań poddostawców, zarówno hardware'owych, jak i software'owych, których rozwiązania nie zawsze w pełni spełniały oczekiwania klientów oraz nasze wewnętrzne standardy. Często nie mieliśmy wpływu na proces realizacji prac i zdarzało się, że harmonogram działań poddostawcy przesuwał się poza ramy czasowe projektu. Obecnie dzięki aplikacji Synappsys staliśmy się niezależni i sami definiujemy etapy prac oraz wymagania. Tworząc Synappys, wprowadziliśmy dla naszej wewnętrznej grupy narzędzie do zarządzania zadaniami. To pomogło nam uporządkować pracę krok po kroku” – zaznacza Dawid Śliwiński. Dodatkowo wdrożenie Synappsys wpłynęło na zwiększenie konkurencyjności firmy, która może teraz uczestniczyć w przetargach z własnym, gotowym i przetestowanym rozwiązaniem.

Nie ma co poprawiać

Konstruktorzy Synappsys postanowili stworzyć aplikację, której budowa będzie opierać się na modułach, określanych w zależności od potrzeb zamawiającego pojazdy szynowe. Aplikacja miała być rozwiązaniem definiowanym również dla innych projektów.

PESA Bydgoszcz SA pracuje pod systemem IFS Applications, wdrożonym w 2007 r. i aktualizowanym w roku 2013.

System objął wszystkie kluczowe obszary działalności firmy: finanse, dystrybucję, produkcję, zarządzanie projektami, remonty, CRM, zarządzanie jakością, zarządzanie dokumentacją, zasoby ludzkie i płace. W ramach aktualizacji wdrożono funkcjonalność zarządzania projektami. Dzięki temu każdy kontrakt na budowę pojazdu dla klienta stanowi oddzielny projekt zarządzany z poziomu IFS Applications. „Możemy zaplanować i usystematyzować wszystkie działania związane z realizacją danego projektu, począwszy od przygotowania dokumentacji, zakupu niezbędnych materiałów, przez produkcję pojazdu, po analizę kosztów jego wytworzenia. W systemie IFS Applications możemy śledzić i analizować wszystkie koszty w ramach poszczególnych projektów” – podsumowuje Andrzej Retman, szef zespołu ds. utrzymania i rozwoju zintegrowanego systemu informatycznego w PESA Bydgoszcz SA.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200