Dyski konsumenckie są bardziej niezawodne niż modele klasy enterprise

Firma Backblaze (dostawca usług chmurowych) przeprowadziła badania dotyczące niezawodności dysków twardych klasy konsumenckiej oraz dla przedsiębiorstw, które pokazały, że te pierwsze nie tylko dorównują, ale często wygrywają z dużo droższymi dyskami klasy „enterprise”.

Firma zbadała ok. 38 tys. dysków twardych zainstalowanych w jej centrum danych (klasy konsumenckiej oraz „enterprise”), które przechowywały ponad 100 PT danych. Okazało się, że dyski twarde produkowane przez firmę Seagate odmawiają częściej posłuszeństwa, niż te produkowane przez firmy Western Digital czy Hitachi.

Dlatego Backblaze twierdzi - biorąc pod uwagę fakt, że dyski twarde klasy „enterprise” kosztują przeciętnie dwa razy więcej niż dyski klasy konsumenckiej (dysk twardy klasy ”enterprise” firmy Seagate o pojemności 3 TB kosztuje ok. 230 USD, podczas gdy za dysk klasy konsumenckiej o takiej samej pojemności trzeba zapłacić ok. 100 USD), nawet gdyby te pierwsze psuły się nieco rzadziej, to rachunek ekonomiczny przemawia za tym, aby w centrach danych instalować zwykłe dyski klasy konsumenckiej. Skoro jednak dyski klasy konsumenckiej w niczym nie ustępują dyskom klasy „enterprise” (pod względem niezawodności pracy), to tym bardziej wybór taki jest zupełnie zasadny.

Jak już powiedziano wcześniej, badania pokazały, że dyski twarde produkowane przez firmę Hitachi (HGST) psują się rzadziej niż te produkowane przez firmy Seagate czy Western Digital.

I tak np. w przypadku dysków twardych Barracuda 7200.11 (produkt firmy Seagate o pojemności 1,5 TB), które przepracowały w centrum danych średnio 50 miesięcy, roczny współczynnik awaryjności wynosił 24,9%. Były to najstarsze dyski badane przez firmę Backblaze. Dla porównania – w przypadku dysków twardych Hitachi Deskstar 7K2000 2 TB (które przepracowały w centrum danych średnio 40 miesięcy), współczynnik ten wynosi 1,1%).

W przypadku dysków Western Digital Red 3 TB (które przepracowały w centrum danych średnio 6 miesięcy) oraz dysków twardych Western Digital Caviar Green 1 TB (które przepracowały w centrum danych średnio 54 miesiące), współczynniki te wynosiły odpowiednio 8,8% i 3,8%.

Dyski konsumenckie są bardziej niezawodne niż modele klasy enterprise

Kolorowe słupki: aktualne badanie. Szare słupki: podobne badanie przeprowadzone w styczniu 2014 r. Źródło: Backblaze

Zła – i zaskakująca wiadomość – jest taka, że w przypadku dysków Seagate 3.0 TB współczynnik ten wynosi 15%. Z kolei w przypadku dysków Western Digital 3 TB współczynnik ten wynosi 7%.

Dosyć dobre wyniki uzyskały dyski twarde Hitachi, dyski firmy Seagate o pojemnościach 1,5 TB i 4 TB oraz dyski firmy Western Digital o pojemności 1 TB. Na ich tle dyski twarde o pojemności 3,0 TB firm Seagate i Western Digital wypadają wyjątkowo słabo.

I tak np. w przypadku dysków Barracuda 7200.14 3 firmy Seagate (które przepracowały w centrum danych średnio 21 miesięcy), roczny współczynnik awaryjności wynosił 15,7%.


TOP 200