Dynamika zatrudniania i zwalniania

Mimo przewidywanego pogorszenia sytuacji na rynku pracy, wskaźniki zatrudnienia specjalistów i menedżerów potwierdziły bardziej optymistyczny scenariusz. W Polsce 58% pracodawców rekrutowało, a tylko 16% zwalniało. Prognozy wskazują na utrzymanie takiego stanu rzeczy.

Antal Global Snapshot to cykliczne badanie, mające na celu oszacowanie dynamiki zatrudniania i zwalniania specjalistów i menedżerów na rynkach, które należą do najbardziej dynamicznych gospodarek lub państw aspirujących do tej grupy. Niedawno pojawiła się 11. edycja tego badania, przeprowadzonego na grupie ponad 17 tys. przedsiębiorstw w Europie, Azji, Afryce i obu Amerykach. Badanie przeprowadzono metodą CATI i CAWI. W anonimowym badaniu udział wzięli zarówno kierownicy, dyrektorzy i menedżerowie, jak i pracownicy działów HR przedsiębiorstw produkcyjnych, usługowych i instytucji finansowych. W Polsce badanie objęło grupę 2228 pracodawców.

Migawka z rynku pracy

Badanie Antal Global Snapshot po raz kolejny ukazało różnorodność i rozbieżności, jakie charakteryzują obecnie globalny rynek pracy i gospodarkę. Po jednej stronie skali znalazły się Filipiny, gdzie prawie wszyscy pracodawcy (97%) zatrudniali specjalistów i menedżerów w I kwartale 2012 r. Z drugiej strony w Hiszpanii - gdzie ponad 50% młodych osób nie ma pracy - taką aktywność zadeklarowało zaledwie 29% przebadanych. Na wielu dojrzałych rynkach obserwujemy lekką poprawę sytuacji zatrudnienia, jednak nadal największą dynamikę rynku pracy odnotowują kraje z regionu Azji i Pacyfiku. Polska jest w drugiej połowie stawki, na miejscu 43.

Sektory z największą i najmniejszą dynamiką na świecie, które najbardziej dynamicznie zatrudniały specjalistów i menedżerów w I kwartale 2012 roku, to:

- centra finansowo-księgowe

- dobra luksusowe

- odzież

- turystyka

- księgowość.

Najmniejszą aktywność w obszarze zatrudnienia w I kwartale 2012 roku wykazywały firmy z sektora rolnictwa, gdzie tylko 24% pracodawców prowadziło rekrutacje.

Regionalne plany zatrudnienia

W nadchodzących miesiącach największą aktywność w rekrutacji specjalistów i menedżerów deklarują pracodawcy z rynków rozwijających się. W gronie krajów w najwyższymi wynikami znalazły się Filipiny, Chiny i Wietnam. W ujęciu sektorowym najlepsze perspektywy dla specjalistów i menedżerów przewidują pracodawcy z branż dóbr luksusowych, odzieżowej i centrów finansowo- księgowych. Kolejny kwartał z rzędu sektor rolnictwa przewiduje najmniejszą dynamikę w zatrudnieniu.

11. edycja badania Antal Global Snapshot pokazała, że dynamika zatrudnienia specjalistów i menedżerów na świecie w I kwartale 2012 r. była tylko nieco słabsza niż w końcu 2011 r. Prognozy pracodawców wskazują, że obecny poziom aktywności firm w tym obszarze ma utrzymać się w najbliższych trzech miesiącach. Można więc oczekiwać pewnej stabilizacji rynku pracy.

Z porównania sytuacji w badanych krajach wyłania się bardzo zróżnicowany obraz. Podczas gdy w niektórych państwach strefy euro, szczególnie Hiszpanii i Grecji, obserwujemy znaczny spadek tendencji do zatrudniania specjalistów i menedżerów, to w gospodarkach rozwijających się - głównie w regionie Azji i Pacyfiku - odnotowujemy znaczną dynamikę w tym obszarze.

Badanie Antal Global Snapshot może być cennym wskaźnikiem nastrojów przedsiębiorców z kluczowych rynków. Zapotrzebowanie firm i sektorów na specjalistów i menedżerów obrazuje ich kondycję i perspektywy rozwoju biznesu. Należy jednak pamiętać, że cały czas nasila się konkurencja o najlepszych na rynku. Natomiast niedobór talentów daje o sobie znać nawet w krajach, gdzie deklarowana przez pracodawców dynamika zatrudniania jest niewielka. To wyzwanie dotyczy zarówno firm w Londynie, Pekinie, Warszawie, jak i Bangalore.

Dynamika zatrudniania i zwalniania
W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200