Dynamika finansów

Ulepszenia w aplikacji Dynamics 5.0, wspierającej zarządzanie w firmach średniej wielkości, dotyczą głównie modułów finansowych.

Ulepszenia w aplikacji Dynamics 5.0, wspierającej zarządzanie w firmach średniej wielkości, dotyczą głównie modułów finansowych.

Według Great Plains Software (GPS), producenta oprogramowania Dynamics, dzięki zmianom dokonanym w piątej wersji systemu zostaną ułatwione jego konfigurowanie i modyfikowanie. Wszelkie modyfikacje systemu, dokonywane przez partnerów , będą pozostawiane poza głównym słownikiem. Częścią pakietu jest, począwszy od piątej wersji, środowisko programistyczne Visual Basic for Applications.

Bogatsze finanse

Do modułu Zobowiązania został dodany element analiz danych archiwalnych, wykorzystywany szczególnie w zarządzaniu kredytem kupieckim. Łatwiejsze ma się stać dokonywanie rozliczeń w walutach obcych, m.in. poprzez automatyczne wyliczanie różnic kursowych. Inne rozszerzenia obejmują np. możliwość unieważniania dokumentów i nadzór nad ścieżkami audytu.

Moduł księgi głównej wzbogacono o tzw. alerty biznesowe, ostrzegające, na podstawie bieżącej analizy wskaźników, o występujących zagrożeniach. Producent systemu zapewnia, że będzie możliwe dowolne definiowanie wartości krytycznych odpowiednich wskaźników, których przekroczenie wywoła alarm.

Do Dynamicsa 5.0 wprowadzono moduł Wielowymiarowe Analizy Transakcji, który ma ułatwić raportowanie danych według kluczy definiowanych przez użytkownika.

Cały proces

Nowym modułem logistycznym systemu jest Zaawansowana Obsługa Zakupu, umożliwiająca obsługę procesu zamówienia - od zapytań ofertowych do realizacji. Możliwe jest osobne księgowanie faktur i dostaw na podstawie dokumentów przyjęcia z zewnątrz.

Zmodyfikowano także tworzenie zamówień do dostawców według zamówień odbiorców, a także mechanizm rozliczania ogólnych kosztów dostaw na konkretne pozycje.

Piąty Dynamics ma umożliwić śledzenie procesu montowania wyrobów.

Jak podaje GPS Polska, moduł Kompletowanie Produktów pozwala na monitorowanie 10 faz montażu. Przez połączenie z systemem gospodarki materiałowej możliwa jest kontrola przydziału materiałów produkcyjnych do procesu wytwarzania.

Trzeba poczekać

Amerykańska wersja DyNAMICS 5.0 jest bogatsza od polskiej m.in. o narzędzie DynamicAssist, przydatne w dokonywaniu aktualizacji danych księgowych w procesie wdrażania systemu, a także Dynamics Explorer, ułatwiające użytkownikowi nawigację w systemie. W Polsce oba elementy systemu będą dostępne w wersji 5.5, której premierę zaplanowano na przełom tego i przyszłego roku.


TOP 200