Dwa systemy turystyczne

Powstanie system elektronicznej łączności i wymiany danych dla hoteli, biur podróży i przewoźników.

Powstanie system elektronicznej łączności i wymiany danych dla hoteli, biur podróży i przewoźników.

W ciągu roku ma zostać uruchomiony centralny krajowy system informacji i rezerwacji usług turystycznych. W jego skład wejdą dwa podsystemy: System Informacji Turystycznej (TIS - Touristic Information System) i System Rezerwacji Hotelowej (HRS - Hotel Reservation System). Pomysłodawcą systemu jest Urząd Kultury Fizycznej i Turystyki, a koordynuje go Polska Agencja Promocji Turystyki. Pieniądze na zakup oprogramowania i sprzętu o wartości ok. 2 mln ECU uzyskano z funduszu PHARE. Zainteresowanie przystąpieniem do projektu wyraziło 75 biur turystycznych, sieci hotelowych i przewoźników z Polski, Europy i innych krajów objętych działalnością PHARE.

Według Jerzego Moskali z Tourism&Transport Consult International, menedżera odpowiadającego za stronę techniczną projektu, podstawowym zadaniem, które stoi przed projektantami, jest ustanowienie otwartych standardów, zapewnienie komunikacji systemu z podsystemami krajowymi i współpracy z systemami międzynarodowymi.

Turystyka pod NT

Na wiosnę rozpoczęto już wdrażanie projektu krajowego systemu informacji turystycznej (TIS). Centralny system informacji turystycznej gromadzić będzie dane dotyczące Polski, częściowo pochodzące z istniejących już systemów regionalnych. Informacje o konkretnych gminach będą dostępne w językach: polskim angielskim, niemieckim, francuskim dla biur turystycznych oraz odbiorców indywidualnych z kraju i ze świata. Informacje będą dostarczane przez Internet, na dyskach CD-ROM i łączami sieci Polpak.

System, zaprojektowany w architekturze klient/serwer, będzie pracować pod kontrolą Windows NT, wykorzystując SQL Server Microsoftu. Specjalne oprogramowanie centralne i klienckie systemu dostarczy Polska Agencja Promocji Turystyki. Klienci korzystający z TIS będą posługiwać się komputerami wyposażonymi w Windows 3.11 bądź Windows 95, podłączonymi do sieci Internet i Polpak.

Rezerwacja hotelowa

Obecnie zakończono ocenę ofert w procesie przetargowym dla drugiego podsystemu - krajowego systemu rezerwacji hotelowej (HRS). Wdrażanie kompletnego systemu "pod klucz" rozpocznie się w styczniu 1997 r. i powinno potrwać 6-9 miesięcy. HRS umożliwiać ma połączenie hoteli bezpośrednią linią lub przez centrum rezerwacyjne z biurami podróży, innymi organizacjami turystycznymi oraz za pomocą Internetu z odbiorcami indywidualnymi.

Początkowo system automatycznej rezerwacji będzie umożliwiał tylko rezerwację hoteli. W przyszłym roku usługi zostaną poszerzone o rezerwację biletów kolejowych, autobusowych i współpracę z międzynarodowymi systemami rezerwacji biletów lotniczych. W przyszłości użytkownicy będą mogli także wynajmować samochody, nabywać ubezpieczenia. Dostęp do systemu (po wniesieniu stałej opłaty za korzystanie oraz marżę pobieraną od nabywanej przez klienta usługi) będą miały wszystkie przedsiębiorstwa - od sieci hotelowych po zwykłe noclegownie. Użytkownicy krajowi i zagraniczni będą w stanie dokonywać rezerwacji bezpośrednio przez Internet, sieci publiczne lub telefonicznie poprzez centrum rezerwacyjne.

System HRS zostanie połączony z regionalnymi centrami informacji turystycznej i TIS, tworząc krajowy system informacji i rezerwacji usług turystycznych (NCRS - National Computer Reservations System). Docelowo zarządzaniem i rozwijaniem systemu będzie się zajmować niezależna, specjalnie w tym celu powołana spółka.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200