DuckDuckGo ma nadzieję, że dzięki tej nowej funkcji jego przeglądarka zyska mocno na popularności

Firma wprowadziła wczoraj do swojej przeglądarki nową usługę noszącą nazwę AI Chat, która zapewnia użytkownikom anonimowy dostęp do czterech modeli językowych.

Są to modele opracowane przez firmy OpenAI, Anthropic, Meta i Mistral, z których można korzystać za pośrednictwem interfejsu funkcjonującego podobnie jak ten używany przez model ChatGPT, starając się jednocześnie zapewnić użytkownikom prywatność i anonimowość. Chociaż nie są to modele z najwyższej półki i mogą często generować niepełne informacje, to interfejs zapewnia użytkownikom szybki dostęp do każdego z nich, bez konieczności instalowania czegokolwiek czy też rejestrowania się.

Funkcja AI Chat zapewnia dostęp do następujących modeli: GPT-3.5 Turbo (OpenAI), Claude 3 Haiku (Anthropic), Llama 3 (Meta) i Mixtral 8x7B (Mistral).

Zobacz również:

  • 13 niebezpiecznych aplikacji na Androida trafiło do Sklepu Play
  • Edge przetłumaczy nam ścieżkę audio wyświetlanego filmu na inny język

Korzystanie z usługi jest obecnie bezpłatne, o ile nie przekroczymy dziennych limitów. Użytkownicy mogą uzyskać dostęp do funkcji AI Chat na różne sposoby: poprzez wyszukiwarkę DuckDuckGo, kilkając bezpośredni link do witryny lub używając skrótów „!ai” lub „!chat” w polu wyszukiwania. Funkcje AI Chat można także wyłączyć w ustawieniach serwisu, który obsługuje użytkowników posiadających konta.

DuckDuckGo zapewnia iż wszystkie rozmowy z modelami są anonimowe, a metadane i adresy IP są usuwane, aby zapobiec identyfikowaniu poszczególnych osób. Firma twierdzi przy tym, że rozmowy nie są wykorzystywane do szkolenia modeli sztucznej inteligencji, powołując się na swoją politykę prywatności i warunki użytkowania. DuckDuckGo podpisało stosowne umowy ze wszystkimi dostawcami modeli, aby mieć pewność, że wszelkie zapisane rozmowy będą usunięte w ciągu 30 dni, oraz iż że żadna rozmowa obsługiwana przez przeglądarkę będzie wykorzystywana do szkolenia lub ulepszania modeli.

DuckDuckGo twierdzi, że może w przyszłości wprowadzić do oferty płatne plany zapewniające dostęp do tej funkcji, które będą oferować wyższe dzienne limity użytkowania lub dostęp do bardziej zaawansowanych model AI.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200