Druk i kopia

Hewlett-Packard wprowadził urządzenia HP Mopier 320 i 240 wyposażone w moduł sieciowego skanera.

Hewlett-Packard wprowadził urządzenia HP Mopier 320 i 240 wyposażone w moduł sieciowego skanera.

Mopier to zintegrowane sieciowe rozwiązanie do druku i kopiowania dokumentów w dużych biurach. Nazwa ta została wprowadzona przez Hewlett-Packard i w zasadzie odpowiada stosowanemu przez innych producentów określeniu: cyfrowa kopiarko-drukarka wysokiej wydajności.

Oryginalną cechą najnowszych modeli HP Mopier jest wyposażenie w moduł do cyfrowego przesyłania dokumentów (Digital Sender), który dotychczas był oferowany jako urządzenie niezależne. Podstawowym elementem Digital Sender jest skaner sieciowy. Służy ono do konwersji dokumentów papierowych na format elektroniczny i przesyłania ich pod wskazany adres e-mail, wybrany bezpośrednio na panelu sterującym.

HP Mopier 320 i 240 drukują oraz kopiują z prędkością odpowiednio: 32 str./min i 24 str./min. Są standardowo przystosowane do pracy w sieci i wyposażone w dwustronny mechanizm skanujący oraz funkcję jednoprzebiegowego drukowania dwustronnego. Pozwalają również na tworzenie szczegółowych raportów z informacjami o liczbie drukowanych i kopiowanych stron.

Przewidywana cena netto podstawowych wersji HP Mopier 320 i HP Mopier 240 to odpowiednio: ok. 35 tys. zł i 32 tys. zł.


TOP 200