Drugie czytanie Ustawy o informatyzacji

Wkrótce odbędzie się drugie czytanie Ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Komisja Nadzwyczajna Sejmu RP zakończyła swoją ponad roczną pracę nad nią. Ustawa może trafić pod obrady Sejmu na początku grudnia br.

Wkrótce odbędzie się drugie czytanie Ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Komisja Nadzwyczajna Sejmu RP zakończyła swoją ponad roczną pracę nad nią. Ustawa może trafić pod obrady Sejmu na początku grudnia br.

Jak już wcześniej informowaliśmy, pierwsze czytanie projektu ustawy odbyło się w Sejmie we wrześniu 2003 r. Ustawa według

Ministerstwa Nauki i Informatyzacji ma zapewnić możliwość wymiany danych pomiędzy różnego rodzaju systemami teleinformatycznymi i rejestrami publicznymi oraz stworzyć dogodne podstawy do rozwoju e-administracji. Kluczową kwestią w tym przypadku będzie stworzenie odpowiednich systemów obiegu dokumentów i wykorzystanie podpisu elektronicznego.

Ustawa ma ponadto otworzyć możliwości lepszej kontroli nad prowadzonymi projektami zwłaszcza w zakresie ich kosztów.


TOP 200