Drugi etap Wrót Małopolski

Urząd Marszałkowski w Krakowie zakończył drugi etap budowy jednego z pierwszych w Polsce systemów e-government - Wrota Małopolski. Projekt rozpoczął się w 2002 r. w ramach umowy, którą ComArch podpisał z Ministerstwem Nauki i Informatyzacji. Wrota Małopolski stanowią część regionalną - realizowanego przez MNiI - projektu Wrota Polski. Za pośrednictwem Wrót Małopolski udostępniono kolejne usługi urzędowe przez Internet i nowe moduły tematyczne, w tym Edukacja, Kultura, Niepełnosprawni, Praca i Zdrowie.

Urząd Marszałkowski w Krakowie zakończył drugi etap budowy jednego z pierwszych w Polsce systemów e-government - Wrota Małopolski. Projekt rozpoczął się w 2002 r. w ramach umowy, którą ComArch podpisał z Ministerstwem Nauki i Informatyzacji. Wrota Małopolski stanowią część regionalną - realizowanego przez MNiI - projektu Wrota Polski. Za pośrednictwem Wrót Małopolski udostępniono kolejne usługi urzędowe przez Internet i nowe moduły tematyczne, w tym Edukacja, Kultura, Niepełnosprawni, Praca i Zdrowie.

Mieszkaniec województwa małopolskiego może teraz przez Internet załatwiać sprawy, które do tej pory tradycyjnie załatwiał w urzędzie marszałkowskim, starostwie powiatowym i urzędzie gminy. Są to m.in. sprawdzanie stanu sprawy urzędowej, składanie skarg, wniosków i zapytań, regulowanie opłat za korzystanie ze środowiska, wydawanie zezwoleń na hurtowy obrót napojami alkoholowymi, procedury związane ze zbyciem samochodu, wydawanie kart parkingowych, kart wędkarskich i inne. Projekt jest realizowany z wykorzystaniem technologii Microsoft .Net. Wykorzystano w nim także Microsoft BizTalk Server.

Na Wrota Małopolski składają się dwie główne części: portal obywatelski - Cyfrowy Urząd i Małopolski Biuletyn Informacji Publicznej oraz portal informacyjny (moduły tematyczne i aktualności z regionu).

Do Wrót Małopolski przeniesiono Biuletyny Informacji Publicznej prawie wszystkich urzędów w woj. małopolskim.

Za cel projektu Wrota Małopolski uznano rozwój e-administracji w województwie małopolskim poprzez stworzenie "powszechnego dostępu internautów do usług publicznych oraz gromadzenie i prezentowanie jak najszerszej informacji o regionie". Planowana jest też integracja systemu Wrót Małopolski z rozwiązaniami IT instytucji i urzędów administracji.

Wrota Małopolski w liczbach

  • 550 tys. odwiedzin miesięcznie
  • 1100 użytkowników edytujących strony serwisu
  • 280 jednostek administracji publicznej publikujących dane w BIP
  • 27 procedur elektronicznych oferowanych przez jednostki samorządu i urząd wojewódzki
  • 15 GB objętości (ok. miliona stron maszynopisu)


TOP 200