Droższe telefony

Telekomunikacja Polska S.A. wprowadziła od 1 czerwca br. kolejną, zapowiadaną podwyżkę opłat za rozmowy telefoniczne. Obowiązkowy abonament, dzięki interwencji Urzędu Antymonopolowego pozostał bez zmian. Zrównano opłaty za rozmowy miejscowe z opłatami za rozmowy w I strefie do 25 km. Nowe, podwyższone opłaty wzrosły o 7,7% z 13 do 14 gr i wynoszą (wraz z 7% VAT) 15 gr za każde rozpoczęte 3 minuty rozmowy. Więcej płacimy także za rozmowy w pozostałych strefach.

Telekomunikacja Polska S.A. wprowadziła od 1 czerwca br. kolejną, zapowiadaną podwyżkę opłat za rozmowy telefoniczne. Obowiązkowy abonament, dzięki interwencji Urzędu Antymonopolowego pozostał bez zmian. Zrównano opłaty za rozmowy miejscowe z opłatami za rozmowy w I strefie do 25 km. Nowe, podwyższone opłaty wzrosły o 7,7% z 13 do 14 gr i wynoszą (wraz z 7% VAT) 15 gr za każde rozpoczęte 3 minuty rozmowy. Więcej płacimy także za rozmowy w pozostałych strefach.

Żeton typu A kosztuje obecnie 15 gr, typu C - 1 zł 50 gr. Cena karty magnetycznej 50-impulsowej wynosi 7 zł 49 gr, a 100-impulsowej 14 zł 98 gr.

W tym roku TP S.A. nie przewiduje zmiany opłat za rozmowy międzynarodowe, a zmiany taryf krajowych mają nie przekroczyć planowanej rocznej inflacji. Zmiany taryf uzyskały aprobatę Urzędu Antymonopolowego.

Telekomunikacja Polska S.A. przedstawiła także ofertę i taryfę na nowe usługi telekomunikacyjne "Infolinia 800". Usługa ta polega na przydzielaniu numerów telefonicznych rozpoczynających się na 0-800, do których połączenia są dla dwoniącego bezpłatne. Koszty połączenia ponosi abonent, na życzenie którego zainstalowano infolinię 800. Z nowej usługi będzie mogło skorzystać kilka tysięcy firm. Koszt uruchomienia jednego numeru typu 800 wynosi ok. 1240 zł, w czym zawarty jest ryczałt za 1800 minut połączeń przychodzących niezależnie od odległości, na jaką to połączenie się odbywa. Po wyczerpaniu ryczałtu opłata wynosi 40 gr za minutę, niezależnie od strefy. Chętnych na nową usługę TP S.A. upatruje w tych wszystkich przedsiębiorstwach, które będą chciały przyciągnąć do siebie klientów oferując im bezpłatne połączenia telefoniczne.


TOP 200