Dromex skorzysta z oferty outsourcingu systemu SAP R/3

Dromex jest pierwszą firmą, która skorzysta z oferty outsourcingu systemu SAP R/3 przygotowanej przez InfoViDE i Hewlett-Packard.

Dromex jest pierwszą firmą, która skorzysta z oferty outsourcingu systemu SAP R/3 przygotowanej przez InfoViDE i Hewlett-Packard.

Koszty zakupu i wdrożenia dużego zintegrowanego systemu wynoszą kilkaset tys. USD. Przy większych instalacjach mogą sięgnąć nawet miliona i więcej USD. Tak wysoka kwota jest barierą powstrzymującą wiele, nawet dużych i dobrze prosperujących przedsiębiorstw przed kompleksowymi inwestycjami informatycznymi. Inne, które stać na ten wydatek, już na pierwszym etapie ok. 2/3 tej sumy przeznaczają na zakup licencji i budowę infrastruktury informatycznej, w tym zakup serwerów. Tymczasem cała inwestycja zacznie się zwracać dopiero po wdrożeniu i uruchomieniu całego systemu.

Tańsze, bo odnajmowane

Wysokość wydatków na kompleksową informatyzację i konieczność podjęcia dużego wysiłku finansowego już na początku projektu znacznie zmniejsza chłonność polskiej gospodarki na zintegrowane systemy wspomagające zarządzanie klasy ERP. "Naszą intencją jest zmiana struktury tych wydatków, a także ich zmniejszenie. Chodzi o to, aby klient na wstępie musiał zapłacić tylko za licencję systemu SAP R/3. Natomiast koszty infrastruktury informatycznej i wdrożenia zostałyby podzielone na części i płacone sukcesywnie. Serwer znajdowałby się w centrali Hewlett-Packard Polska"- wyjaśnia zasady nowej propozycji InfoViDE Robert Drzewiecki, pełniący w niej funkcję zastępcy dyrektora konsultacji ds. wdrożeń systemu SAP R/3. InfoViDE jest w przede dniu podpisania umowy partnerskiej z SAP Polska, która będzie gwarantem kilku pierwszych wdrożeń dokonywanych przez nowego partnera.

Kontrakt InfoViDE z klientem obejmowałby nie tylko wdrożenie systemu, ale również przygotowanie połączenia z serwerem w HP, na którym działa jego aplikacja. Dotyczy to również nadzoru nad sprzętem i połączeniami oraz administrowania siecią i bazą danych. Pomoc obejmuje również instalacje nowych wersji i inne funkcje operatorskie.

Umowę skonstruowano by według parametrów wydajnościowych systemu, np. określonego czasu dostępu do systemu (taki sam bez względu rosnącą liczbę faktur czy liczbę użytkowników). Klient ponosiłby odpowiedzialność jedynie za procesy biznesowe realizowane przez system. "Nie ukrywamy, że jest to oferta przede wszystkim dla firm, które dopiero rozpoczynają wdrożenie R/3, ponieważ wówczas istnieje możliwość znacznego zredukowania kosztów. Jednak powinna być korzystna również dla firm, które już użytkują ten system"- mówi Robert Drzewiecki.

Budujemy autostrady

InfoViDE ma już pierwszego klienta, zainteresowanego nową usługą. "Za dwa tygodnie przenosimy nasz system na serwer pracujący w HP i opiekę nad naszym systemem powierzamy InfoViDE" - mówi Piotr Smus, kierownik działu ds. informatyki w Dromex SA, firmie zajmującej się m.in. budową autostrad. W styczniu 1999 r. w Dromeksie odbył się start produktywny systemu R/3. Pracują już moduły finansów, kontrolingu, środków trwałych i gospodarki magazynowej. Po ustabilizowaniu się rozwiązań prawnych, planowane jest wdrożenie modułu kadrowo-płacowego i systemu informowania kierownictwa.

Wdrożenie przeprowadził czteroosobowy zespół przy pomocy firmy Nova (obecnie Debis IT Sevices). Sieć, obejmująca cztery lokalizacje na terenie całego kraju, oparta jest na łączach satelitarnych Telenor Satellite Polska. Firma spodziewa się obniżki kosztów związanych z utrzymaniem infrastruktury teleinformatycznej i zapewnienia bezpieczeństwa procesu integracji jednostek organizacyjnych rozproszonych na terenie kraju.


TOP 200