Droga przez mękę

Kluczowym elementem tej strategii jest rozwiązanie nazwane IntelliMirror. Składa się ono z wielu mechanizmów pozwalających na zautomatyzowanie procesu instalowania aplikacji na stacjach roboczych, archiwizowanie danych użytkownika oraz konfigurowanie jego środowiska pracy i naprawianie uszkodzonych aplikacji (np. automatyczne dogrywanie z serwera usuniętych przez pomyłkę plików itp.). Dzięki IntelliMirror administrator może tylko raz skonfigurować środowisko pracy użytkownika określając (na poziomie Active Directory), do jakich aplikacji powinien mieć dostęp, z jakich zasobów może korzystać. Po zalogowaniu użytkownika na dowolnej ze stacji pracujących w sieci, zostanie ona skonfigurowana w sposób określony przez administratora i automatycznie będą zainstalowane na niej wszystkie aplikacje niezbędne do pracy dla danego użytkownika.

W drugiej becie Windows NT 5.0 technologia IntelliMirror pracuje bez większych zastrzeżeń. Jedynym problemem jest dystrybucja aplikacji. Zanim zostaną one przesłane do stacji roboczych, konieczne jest ich odpowiednie "opakowanie". Dopiero specjalnie spreparowane pakiety instalacyjne mogą być dystrybuowane przy użyciu IntelliMirror. Microsoft nie dostarczył jednak z drugą wersją beta NT 5.0 narzędzia umożliwiającego przygotowywanie takich pakietów.

IntelliMirror będzie mieć jednak istotne ograniczenie. Technologia ta ma być obsługiwana wyłącznie na stacjach roboczych wyposażonych w Windows NT 5.0. Oznacza to, że użytkownicy chcący dystrybuować aplikacje do stacji z systemami Windows 3.x i 9x będą zmuszeni korzystać z bardziej zaawansowanych rozwiązań, takich jak Microsoft Systems Management Server czy też produktów firm Tivoli czy Net-work Associates.

Największy konkurent Microsoftu - firma Novell - oferuje wraz z Net-Ware 5 analogiczne rozwiązanie do dystrybuowania i instalowania aplikacji na stacjach z wszystkimi odmianami systemu Windows.

Usprawnienia sieciowe

Zdecydowanie najwięcej usprawnień ma stos sieciowy Windows NT Server 5.0. System standardowo obsługuje już sieci ATM i nowe, zaawansowane protokoły, takie jak L2TP (Layer 2 Tunneling Protocol), RSVP (Resource Reservation Protocol) i IPSec. System nie będzie jednak zawierał obsługi najnowszej, szóstej wersji protokołu IP.

Microsoft zintegrował też w ramach systemu pełną wersję dostępnego obecnie oddzielnie pakietu Routing and Remote Access Server (RRAS). Jest to programowy router, oparty na systemie Windows NT, którego jedną z najciekawszych funkcji jest możliwość translacji adresów sieciowych.

Nowością jest też rezygnacja z usług WINS i zastąpienie ich w pełni dynamicznym DNS-em, zintegrowanym z usługami katalogowymi Active Directory. W aktualnie dostępnej wersji NT 4.0 usługi DNS, podobnie jak w przypadku innych systemów operacyjnych, są statyczne i nie zintegrowane z mechanizmem WINS.

Inne nowości

W Windows NT Server 5.0 wprowadzono wiele innych usprawnień, które mają ułatwić pracę administratorów. Microsoft dotychczas zmuszał już przy instalacji serwera NT do podjęcia decyzji dotyczącej jego roli w sieci. Mógł on być podstawowym lub zapasowym kontrolerem domeny bądź niezależnym serwerem. Aby zmienić rolę, jaką pełni serwer (nie dotyczyło to zamiany rolami PDC i BDC), konieczna była reinstalacja całego systemu. Problem ten wyeliminowano w NT 5.0. W systemie tym dostępne są tylko dwie konfiguracje serwera: jako kontroler domeny lub niezależny serwer, lecz w każdej chwili możliwe jest zarówno promowanie niezależnego serwera do roli kontrolera domeny, jak i wykonanie operacji odwrotnej.

Rzadziej serwer zmusza także administratora do ponownego uruchomienia, wg zapewnień Microsoftu wyeliminowano ponad 40 sytuacji, w których konieczny był restart serwera. Operacje, takie jak zmiana lub dodanie numeru IP wykonywane są w pełni dynamicznie.

Najważniejsze cechy Windows NT Server 5.0
  • Usługi katalogowe Active Directory

  • Narzędzia do dwukierunkowej synchronizacji danych między Active Directory a serwerem Microsoft Exchange

  • Narzędzia do importowania danych z NDS Novella

  • Dynamiczny DNS

  • Możliwość przydzielania użytkownikom określonej powierzchni dyskowej (Quota)

  • Szyfrowany system plików NTFS

  • Obsługa rozproszonego systemu plików (Distributed File System)

  • Technologia IntelliMirror

  • Integracja IIS 5.0 wraz z Microsoft Transaction Server, Message Queue Server i Index Server.


  • TOP 200