Drobne usprawnienia

Windows 2000 zawiera wiele nowych rozwiązań pozwalających użytkownikom lepiej dostosować pracę programu do swoich upodobań poprzez zmianę domyślnych ustawień.

Windows 2000 zawiera wiele nowych rozwiązań pozwalających użytkownikom lepiej dostosować pracę programu do swoich upodobań poprzez zmianę domyślnych ustawień.

Nowy system Microsoftu oferuje nowe możliwości związane ze zmianą domyślnych ustawień.

Własny portal

W Windows 2000 łatwo można utworzyć startową stronę dla przeglądarki internetowej, która będzie zawierać łącza do najczęściej odwiedzanych przez użytkownika stron WWW. W tym celu należy, za pomocą edytora tekstów, utworzyć dokument zawierający adresy takich stron i zapisać go na dysku komputera w formacie HTML. Następnie trzeba uruchomić przeglądarkę i skonfigurować opcję Strona główna. W przypadku Internet Explorer 5 należy kliknąć polecenia Narzędzia, Opcje internetowe, kartę Ogólne i przycisk "Użyj pustej", a następnie zamienić nazwę pliku w polu Adres (najczęściej jest to wyrażenie file:///C:/WINNT/SYSTEM/BLANK .HTM) na nazwę utworzonego wcześniej dokumentu. Należy pamiętać o wstawieniu do adresu dodatkowych kresek ukoś-nych ("file:///").

Zmiana formatu daty

Windows 2000 oferuje nową funkcję pozwalającą na określenie sposobu interpretacji dat wprowadzanych w postaci dwucyfrowej. Umożliwia to karta Data w oknie Ustawienia regionalne (Panel sterowania). Można tam np. określić, że dwucyfrowy rok powinien być interpretowany jako zawierający się w przedziale: od 1930 do 2029, od 1980 do 2079 lub innym 99-letnim okresie.

W oknie tym istnieje kilka możliwości określenia sposobu wyświetlania dat. Większość użytkowników nie wie, że mogą wpisywać własne formaty, które będą rozpoznawane i używane przez system. Zaznaczając standardowo dostępny format dd-MMM-rr, Eksplorator Windows będzie wyświetlał daty w postaci np. 07-czer-00. Można wpisać własny format, np. dd-MMMM-rrrr, i wtedy data wyświetlona zostanie jako 07-czerwiec-2000.

Wygodniejsze menu

Ikonę Mój komputer można przenieść z pulpitu Windows 2000 na przycisk Start. W menu Start powstaje wówczas skrót, który można rozwijać. Ułatwia to i przyspiesza otwieranie dowolnych plików umieszczonych w różnych katalogach, ponieważ można je wybrać z rozgałęziających się podmenu. Jeszcze łatwiej można utworzyć rozwijane menu, które pozwala na otwieranie dokumentów i apletów umieszczonych w Panelu sterowania. W tym celu trzeba kliknąć kolejno: Start, Ustawienia, Pasek zadań, menu Start i kartę Zaawansowane, a następnie zaznaczyć odpowiednie pola wyboru dotyczące opcji rozwijania menu.

Konfiguracja Notatnika

Notatnik systemu Windows 2000 został wreszcie ulepszony i obecnie pozwala na otwieranie plików o objętości przekraczającej 50 KB. Program ten ma jednak zwyczaj domyślnego zapisywania nowo utworzonych plików tekstowych do katalogu głównego dysku C. Ustawienie to można zmienić. W tym celu trzeba kliknąć prawym klawiszem przycisk Start i kolejno wskazać polecenie Eksploruj, Programy i folder Akcesoria, a następnie znowu kliknąć prawym klawiszem skrót Notatnik i w wyświetlonym menu - opcję Właściwości. Teraz wystarczy zmienić folder początkowy programu Notatnik na np.

"C:\Dokumenty and Settings\(Nazwa Użytkownika)\Moje dokumenty" i kliknąć OK (wyrażenie Nazwa Użytkownika pojawia się w programie Eksplorator Windows). Należy pamiętać o wpisaniu znaków cudzysłowu, ponieważ wyrażenie zawiera spacje.

--------------------------------------------------------------------------------

Na podstawie InfoWorlda, wydawanego przez IDG, oprac. jch.


TOP 200