Dr Paweł Gawrychowski zdobywcą nagrody im. Lipskiego

Dr Paweł Gawrychowski z Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego zwyciężył w konkursie dla młodych informatyków o nagrodę im. Witolda Lipskiego. To już dziewiąta edycja tej nagrody.

Dr Paweł Gawrychowski jest adiunktem na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego, gdzie w roku 2007 ukończył studia magisterskie, a w roku 2011 obronił z wyróżnieniem rozprawę doktorską. Obecnie przebywa na stażu podoktorskim w Max-Planck - Institut fuer Informatik w Saarbruecken.

Jego zainteresowania naukowe skupiają się wokół problemów związanych z konstruowaniem efektywnych algorytmów i struktur danych dla problemów związanych z przetwarzaniem danych tekstowych. Gawrychowski zajmuje się m.in. problemem wyszukiwania wzorców w skompresowanym tekście.

W wykładzie wygłoszonym po przyznaniu nagrody, Gawrychowski przybliżył dziedzinę, którą się zajmuje. Opowiadał o wyszukiwaniu pewnego wzorca - ciągu znaków - w tekście. Przyznał, że w sytuacji, gdy tekst jest bardzo długi, konieczne jest przechowywanie go w skompresowanej postaci. Gawrychowski opowiadał o możliwości wyszukania, czy w tekście wystąpił dany wzorzec bez konieczności dekompresji tego tekstu.

Laureat jest także autorem kilku prac związanych z minimalizacją, synchronizacją, i konwersją do wyrażenia regularnego automatów skończonych. Otrzymał kilka nagród dla najlepszej pracy studenckiej, w tym na konferencjach ESA 2011 i CPM 2012, oraz nagrodę dla najlepszej pracy na konferencji CIAA 2011.

Nagroda im. Witolda Lipskiego przyznawana jest przez Fundację Rozwoju Informatyki, przy współpracy z Polskim Stowarzyszeniem dla Maszyn Liczących (polskim oddziałem ACM) i Polskim Towarzystwem Informatycznym. Wyróżniani są młodzi naukowcy za dorobek naukowy w dziedzinie informatyki i jej zastosowań.

W konkursie mogą brać udział osoby, które nie przekroczyły 30. roku życia (lub 32. roku życia w przypadku kandydatów, którzy korzystali z urlopów wychowawczych) i są pracownikami, doktorantami lub studentami w krajowej szkole wyższej, albo w instytucji, której jednym z celów statutowych jest prowadzenie badań naukowych w dziedzinie informatyki.

Patronem konkursu jest dr hab. Witold Lipski, wybitny polski informatyk, pracownik Instytutu Podstaw Informatyki PAN, który specjalizował się w kombinatoryce, teorii wyszukiwania informacji i geometrii obliczeniowej. Lipski zmarł w roku 1985 w wieku 34 lat.

Szczegóły na stronie konkursu. 

autor: PAP, źródło: http://naukawpolsce.pap.pl/

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200