Dowód osobisty teraz z odciskiem palca

Wydawane od dzisiaj nowe dowody osobiste zawierają odciski palców oraz podpis posiadacza. Nie będzie można już złożyć wniosku przez internet o wydanie dowodu. Dzięki warstwie elektronicznej właściciel dowodu może komunikować się online z administracją publiczną.

Dowód osobisty teraz z odciskiem palca

Źródło: gov.pl

Zmiany we wzorze dowodu wynikają z konieczności dostosowania prawa krajowego do unijnego.

Nowe elementy w dowodzie to: dwuliterowy kod państwa członkowskiego wydającego dokument, wydrukowany na tle niebieskiego prostokąta i otoczony 12 żółtymi gwiazdami, odwzorowanie odręcznego podpisu posiadacza oraz odciski dwóch palców umieszczone w warstwie elektronicznej dowodu osobistego. Także pole „Numer dowodu osobistego” zastąpiono nowym podpisem – „Seria i numer dokumentu”. E-dowody wydawane od marca 2019 r. zawierają już wizerunek twarzy (to pierwsza cecha biometryczna).

W związku z dodaniem do dowodów odcisków palców, nie można już złożyć wniosku online o wydanie dowodu osobie dorosłej. Można to zrobić jedynie w przypadku dowodów dla dzieci do 12. roku życia, bo od nich odciski i wzór podpisu nie jest pobierany.

Odciski palców nie są pobierane od:

• dzieci poniżej 12. roku życia

• osób, od których pobranie odcisków palców jest fizycznie niemożliwe.

• Natomiast jeżeli pobranie odcisków palców jest tylko chwilowo niemożliwe (np. z powodów medycznych), wtedy wydawany jest dowód osobisty bez odcisków palców - ważny 12 miesięcy.

Odciski palców są przechowywane w Rejestrze Dowodów Osobistych wyłącznie w celu wydania dowodu osobistego. Odciski są usuwane z Rejestru automatycznie:

• w momencie odebrania dowodu przez obywatela albo

• gdy obywatel nie odebrał dowodu w ciągu 90 dni od daty wydania (czyli daty personalizacji zamieszczonej w dowodzie).

Podpis jest zamieszczany w warstwie graficznej dowodu osobistego każdej osoby, która ukończyła 12. r. życia. Podpisu nie będzie w dowodzie osoby, która nie może złożyć podpisu.

Dowody będą ważne przez 10 lat dla osób dorosłych, 5 lat – dla dzieci poniżej 12 r. ż. oraz do roku w przypadku osób, od których czasowo nie można pobrać odcisków.

Nie trzeba spieszyć się z wymianą dokumentu. Jeżeli mamy ważny dowód osobisty, nie mamy obowiązku wymiany go na nowy aż do utraty ważności.

Osoby, które z ważnych względów nie mogą udać się do urzędu gminy, będą mogły skorzystać z mobilnej stacji obsługiwanej przez urzędników. Stacje umożliwiające pobranie odcisków palców poza urzędem są w każdym powiecie.

Wprowadzenie nowych dowodów wynika z konieczności dostosowania polskich przepisów do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2019/1157 z 20 czerwca 2019 r. Celem jest ujednolicenie przepisów krajowych we wszystkich państwach UE.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200