Dotrzeć do użytkownika

W systemach wspomagania decyzji coraz bardziej istotnym elementem będą rozwiązania zdalnej dystrybucji informacji analitycznych i raportów.

W systemach wspomagania decyzji coraz bardziej istotnym elementem będą rozwiązania zdalnej dystrybucji informacji analitycznych i raportów.

Osoba, podejmująca decyzje czy przygotowująca analizy mające stanowić podstawę do podjęcia decyzji, nie powinna być zmuszona do korzystania z aplikacji umożliwiającej jej dostęp do hurtowni danych przedsiębiorstwa. Rozwiązaniem, które ze względu na przystępność zyskało ogromną popularność, jest udostępnienie danych z hurtowni w intranecie. Użytkownicy za pomocą zwykłej przeglądarki mogą uzyskiwać dostęp do raportów i informacji zawartych w hurtowni. W tym obszarze standardowym językiem opisu danych był HTML, pozwalający formatować odpowiedzi i raporty z danymi na stronach WWW. To rozwiązanie także było niewystarczające. Użytkownicy potrzebowali interaktywnych aplikacji WWW, które umożliwiałyby im zadawanie zapytań i częściowe manipulowanie przeglądanymi danymi. W tym przypadku zastosowanie znajdował zazwyczaj język Java. Następnym krokiem stało się wykorzystanie możliwości metajęzyka XML (eXtensible Markup Language), jako narzędzia służącego do opisu danych przeznaczonych do wyświetlania w różnych kontekstach, zależnych od konkretnego użytkownika i sprzętu, jakim w danej chwili dysponuje. Na bazie XML można budować różne rozwiązania formatowania prezentowanej informacji, np. w postaci głosu (język Active Voice Pages wyprowadzony z XML), gdzie użytkownik może uzyskać informacje z systemu posługując się jedynie telefonem i wybieraniem tonowym. To tylko jeden z przykładów docierania z informacją do osób odpowiedzialnych za podejmowanie decyzji. Mogą one korzystać z telefonu komórkowego, przenośnego asystenta (PDA) czy nawet pagera. Nie będąc związani z miejscem, komputerem podłączonym do firmowej sieci, mogą uzyskiwać dostęp do danych zgromadzonych w systemie wspomagania podejmowania decyzji. Oprogramowanie działające w systemie może kierować do nich informacje, jeśli np. stwierdzi, że zachodzą określone korelacje między danymi.

Firmy oferujące narzędzia służące do budowy systemów wspomagania podejmowania decyzji już standardowo oferują rozwiązania, pozwalające na stworzenie interfejsu do WWW (jak SAS/IntrNet). Rozwiązania umożliwiające dynamiczne tworzenie personalizowanych kanałów informacyjnych znajdują się w ofercie niewielu firm (np. MicroStrategy Broadcaster), lecz można sądzić, że za kilka lat staną się standardem we wdrażanych systemach hurtowni danych.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200