Dostęp poszerzony

Technologie informacyjne zwiększają szanse zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany jest projekt, który daje niewidomym w naszym kraju możliwość wykonywania pracy w domu.

Technologie informacyjne zwiększają szanse zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany jest projekt, który daje niewidomym w naszym kraju możliwość wykonywania pracy w domu.

Osoby niewidome, ze względu na ograniczone możliwości sprawnego poruszania się po mieście, bardzo potrzebują ofert pracy, która może być wykonywana w sposób zdalny, bez wychodzenia z domu. Naprzeciw tym oczekiwaniom wychodzi projekt "Przedsiębiorstwo społeczne dla osób niewidomych". W jego ramach powołana została do życia spółdzielnia socjalna "Wspólna praca", która zamierza uruchomić call center zatrudniające osoby niewidome. Spółdzielnia będzie też prowadzić w Warszawie kawiarenkę internetową dla osób niewidomych. W tej chwili nie ma takiego miejsca w stolicy.

Przedsięwzięcie to jest elementem Partnerstwa na rzecz Rozwoju realizowanego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL. EQUAL jest z kolei częścią strategii Unii Europejskiej na rzecz stworzenia większej liczby lepszych miejsc pracy i zapewnienia szerokiego do nich dostępu. Jest też jednym ze sposobów na rozwiązywanie problemu dyskryminacji na rynku pracy.

Projekt "Przedsiębiorstwo społeczne dla osób niepełnosprawnych" koordynowany jest przez Fundację Antidotum. W jego realizację zaangażowane są także: Fundacja Vis Maior, Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych oraz firma Altar.

To właśnie Altar jest dostawcą oprogramowania do obsługi call center, które ma umożliwiać osobom niewidomym i niedowidzącym podejmowanie pracy na odległość. "Dostosowaliśmy swój standardowy produkt do potrzeb osób, do których skierowany jest projekt. Stworzyliśmy osobom niewidomym środowisko pracy, które uwzględnia ich specyficzne oczekiwania, możliwości i umiejętności" - mówi Mariusz Nartowski z firmy Altar.

Dostęp do systemu obsługi call center odbywa się przez przeglądarkę WWW. Istotą rozwiązania zaproponowanego osobom niewidomym jest wprowadzenie programu udźwiękowiającego informacje pojawiające się na ekranie. Oprogramowanie oferowane przez firmę Altar zostało zintegrowane z programem typu screen reader. Każdy z użytkowników ma możliwość dostosowania tempa "czytania" do swoich potrzeb, warunków pracy i zdolności percepcyjnych. "Niektóre osoby są tak biegłe w posługiwaniu się tego typu programami, że wystarczy im słyszeć tylko fragmenty wyrazów czy kilka pierwszych słów, by odczytać sens wypowiedzi, znaczenia całych zdań czy stwierdzeń domyślają się z kontekstu" - tłumaczy Mariusz Nartowski. Do zwrotnej komunikacji niewidomi wykorzystują zwykłe, standardowe klawiatury.

Wywołać lawinę

Altar zamierza dostosowywać do potrzeb osób niewidomych również inne swoje produkty do wspomagania pracy biurowej. "Obserwujemy duże zapotrzebowanie na tego typu rozwiązania. Wydaje się więc naturalne zrobienie kolejnego kroku w tym kierunku" - mówi Mariusz Nartowski. "Osoby niewidome są bardzo zainteresowane podejmowaniem różnych form pracy, w szczególności pracy zdalnej. Generalnie, niewiele osób z tego środowiska ma stałe zatrudnienie. Każdy pomysł, by umożliwić im pracę, jest dobry i potrzebny" - potwierdza Iwona Blomkowska z zarządu Fundacji Antidotum. Jej zdaniem jednak do tej formy zatrudnienia nie są jeszcze przekonani pracodawcy. Najważniejszym wyzwaniem jest dzisiaj przekonać ich do korzyści wynikających z zatrudniania telepracowników, w szczególności telepracowników będących osobami niewidomymi.

Spółdzielnia socjalna "Nasza praca" zamierza na początek zatrudniać telemarketerów. Trwają poszukiwania firm, które chciałyby zlecić tworzonemu call center obsługę swoich zadań. Jak tylko uda się podpisać wiążące kontrakty na świadczenie tego typu usług, zostaną zatrudnieni pierwsi pracownicy. Fundacja zakupiła już serwer, na którym będzie pracował system. Spółdzielnia może zatrudnić nawet 50 osób. "Zamierzamy uruchomić obsługę pierwszych zleceń jeszcze w tym kwartale" - twierdzi Iwona Blomkowska. Do końca tego kwartału ma ruszyć także kawiarenka internetowa dla osób niewidomych. Oprócz tego spółdzielnia będzie świadczyła usługi masażu, rehabilitacji, a także prowadziła świetlicę integracyjną.

Przedstawiciele Fundacji Antidotum liczą na to, że udział w projekcie "Przedsiębiorstwo społeczne dla osób niewidomych" zainicjuje wiele kolejnych działań i inicjatyw zmierzających do tworzenia przy wykorzystaniu technik informacyjnych nowych form i miejsc pracy dla osób niewidomych. Dobrze by było, gdyby uzyskane efekty pociągnęły lawinę podobnych przedsięwzięć, zaktywizowały zarówno samych niewidomych, jak i pracodawców do szukania wspólnych obszarów zainteresowań i możliwości współpracy. W ramach projektu ma zostać sprawdzony, przetestowany wzorcowy model spółdzielni socjalnej dający się powielać w innych miejscach. Ma on zawierać m.in. techniczne warunki zatrudniania osób z dysfunkcją wzroku oraz wskazania nowych zawodów i usług, które mogą być wykonywane przez te osoby.

Fundacja Antidotum stale przygotowuje osoby niewidome do sprawnego posługiwania się najnowszymi technikami informacyjnymi i narzędziami informatycznymi. Prowadzone są kursy z obsługi komputera oraz korzystania z zasobów Internetu. Odbywają się też szkolenia dotyczące prawnych i ekonomicznych aspektów prowadzenia działalności gospodarczej.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200