Dostęp do Internetu dobrym interesem

IDC przewiduje, że przychody z usług szerokopasmowego dostępu do Internetu świadczonych w miejscach publicznych, takich jak hotele, lotniska, dworce kolejowe, tereny wystawowe czy centra konferencyjne, będą szybko rosły, osiągając w 2006 r. poziom 1,3 mld USD.

IDC przewiduje, że przychody z usług szerokopasmowego dostępu do Internetu świadczonych w miejscach publicznych, takich jak hotele, lotniska, dworce kolejowe, tereny wystawowe czy centra konferencyjne, będą szybko rosły, osiągając w 2006 r. poziom 1,3 mld USD.

Przychody z usług szybkiego dostępu do Internetu w miejscach publicznych, określanych jako usługi "VBN" (visitor-based network), wzrosną z 15 mln USD w ub.r. do 1,3 mld USD w roku 2006. Najwcześniej usługi takie będą oferowane w miejscach, w których przebywają osoby podróżujące służbowo (hotele, lotniska, dworce kolejowe). Wg IDC największy udział w rynku usług VBN będą miały hotele, generując z tego tytułu w 2006 r. ok. 855 mln USD przychodu. Do tego czasu liczba miejsc w Europie Zachodniej, w których będzie oferowany szerokopasmowy dostęp do Sieci, ma przekroczyć 17 tys. Ponad 70 proc. ośrodków będzie oferować usługi dostępu radiowego WLAN. IDC przewiduje, że w 2006 r. liczba połączeń z Internetem w ramach usług VBN wyniesie ponad 145 mln.

Zobacz również:

  • Starlink dla pojazdów mobilnych
  • Rządy coraz częściej blokują swoim obywatelom dostęp do internetu

Zdaniem analityków z IDC na rynek usług VBN wkroczą operatorzy sieci komórkowych, dla których usługi radiowego dostępu do Internetu będą stanowiły uzupełnienie oferty usług szybkiej transmisji danych, takich jak GPRS i UMTS. Jeśli tego nie zrobią, zaryzykują utratę części klientów. Wprowadzenie usług VBN będzie ułatwione, ponieważ tworzenie bezprzewodowych sieci WLAN nie wymaga licencji.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200