Dos i Windows Me

Jedną z istotnych różnic między Windows 98 a Windows Me jest możliwość uruchomienia w pierwszym z tych systemów linii poleceń MS DOS.

Jedną z istotnych różnic między Windows 98 a Windows Me jest możliwość uruchomienia w pierwszym z tych systemów linii poleceń MS DOS.

Jeśli podczas rozruchu Windows 98 zostanie przytrzymany klawisz CTRL, system wyświetla menu umożliwiające wybór opcji przejścia do systemu DOS bez uruchamiania interfej- su graficznego. Jest to bardzo przydatne, gdy Windows nie chce się z jakiegoś powodu uruchomić i niejednokrotnie jedynym sposobem rozwiązania problemu jest uruchomienie oprogramowania narzędziowego, działającego w linii poleceń DOS. Pomocne jest to również przy uruchamianiu starszych aplikacji nie działających pod Windows.

W odróżnieniu od poprzedników Windows Me jest skonstruowany w taki sposób, że nie przewiduje możliwości rozruchu komputera w sys- temie DOS. Można oczywiście otworzyć sesję DOS w ramach systemu Windows Me i większość programów DOS pracu-je wtedy poprawnie, ale nie- stety nie wszystkie, jak np. narzędzia do tworzenia partycji dysku.

Microsoft, aby przyspieszyć proces uruchamiania Windows Me, usunął opcję pozwalającą wykonać rozruch komputera pod systemem DOS. Ma to również wyeliminować ewentualne problemy pojawiające się w poprzednich wersjach Windows, powodowane przez sterowniki pracujące w czasie rzeczywistym (real mode) i ładowane do pamięci jeszcze przed pełnym uruchomieniem systemu.

Niemniej Microsoft nie usunął z Windows Me kodu systemu DOS, a jedynie uruchamiający go mechanizm. Istnieją już jednak narzędzia, które modyfikują Windows Me w taki sposób, by możliwe było, podobnie jak w Windows 98, uruchomienie komputera w trybie DOS. Jeden z takich programów - WINMEDOS. COM - jest dostępny pod adresemhttp://www. geocities.com/mfd4life_ 2000 (kryje się on pod odsyłaczem Real DOS-Mode Patch for Windows Me v1.3).

WINMEDOS.COM wprowadza niewielkie zmiany do trzech plików systemu Windows Me: COMMAND.COM (procesor poleceń trybu znakowego), IO.SYS (plik ukryty, odpowiedzialny za rozruch systemu) i REGENV32.EXE (plik systemowy). Postępując zgodnie z instrukcjami umieszczonymi na wymienionej wcześniej stronie internetowej, należy umieścić kopie podanych plików w tymczasowo utworzonym folderze, uruchomić w nim WINMEDOS.COM, a następnie skopiować pliki z powrotem do właściwych lokalizacji.

Po wykonaniu tej operacji, podczas uruchamiania Windows ME, można nacisnąć klawisz CTRL, a komputer wyświetli wówczas linię poleceń systemu DOS. Można wtedy, jeszcze przed właściwym uruchomieniem Windows Me, wprowadzić z klawiatury niezbędne polecenia lub np. zdefiniować własne menu sterujące rozruchem komputera.

Przed zastosowaniem tej metody warto wykonać podsta-wowe kroki, mające na celu zabezpieczenie systemu przed skutkami pomyłek:

Krok 1. Najpierw należy utworzyć dyskietkę startową, jeśli operacja ta nie została przeprowadzona podczas instalacji Windows Me. Narzędzie WINMEDOS.COM wykorzystuje tę wersję pliku IO.SYS, którą system Me umieszcza na dyskietce startowej. W efekcie, po uruchomieniu systemu z wykorzystaniem zmodyfikowanych plików, na ekranie pojawia się komunikat: Starting Windows Emergency Boot Disk.

Krok 2. Warto zachować dodatkowe kopie oryginalnych plików systemowych, co pozwoli na łatwe odzyskanie pierwotnej konfiguracji, jeśli wprowadzone zmiany okażą się niepotrzebne.

Krok 3. Przed przystąpieniem do procedury modyfikacji dobrze jest wcześniej skonfigurować program Eksplorator Windows w taki sposób, aby wyświetlał wszystkie typy plików, co ułatwia wykonanie instrukcji wyświetlanych przez WINMEDOS.COM.

Należy pamiętać, że jeśli ktoś rzadko korzysta z poleceń i programów DOS, to może uruchomić ten system wykorzystując awaryjną dyskietkę startową, bez potrzeby wprowadzania wymienionych modyfikacji.

--------------------------------------------------------------------------------

Brian Livingston jest publicystą amerykańskiego tygodnika InfoWorld, wydawanego przez IDG. (tłum. jch)


TOP 200