Doradcy Alior Banku z aplikacją na tablecie

Dzięki aplikacji opracowanej w Cupertino, doradcy w Alior Banku będą mogli obsługiwać klientów private bankingu poza oddziałami. Oprogramowanie powstało przy współpracy firm IBM oraz Apple.

Strategia rozwoju Alior Banku zakłada dotarcie do klientów za pomocą różnych kanałów usługowych. Jednym z nich jest private banking z pomocą doradcy, który pracuje poza siedzibą banku. Zbudowanie takiej aplikacji było możliwe samodzielnie lub przy pomocy dotychczasowych zasobów, ale o wiele więcej korzyści biznesowych przyniosło opracowanie oprogramowania z udziałem firmy zewnętrznej. Pomysł nowej aplikacji powstał w departamencie Innovation Lab.

Tomasz Motyl, Chief Innovation Officer w Alior Banku mówi: „Jest to pierwszy z projektów wprowadzonych przez Innovation Lab. Naszym celem jest szukanie rozwiązań, które wprowadzą bank na nowy poziom działania. Rozpoczynaliśmy pracę nad aplikacją dla bankierów przeznaczoną do obsługi private bankingu poza placówką Aliora. Ustaliliśmy, że tylko aplikacja zbudowana przy współpracy z firmą z zewnątrz może pomóc zbudować ścieżkę rozmowy z klientem. IBM pokazał nam aplikację Trusted Advice i postanowiliśmy skorzystać z możliwości, jakie dała nam współpraca IBM oraz Apple w celu zbudowania aplikacji mobilnych dopasowanych do naszych potrzeb”.

Zobacz również:

Od miliona złotych w górę

Klienci, którzy korzystają z usług private bankingu, mają środki finansowe przekraczające milion złotych i zazwyczaj potrzebują dodatkowych usług. Takie usługi nie zawsze są dostępne w samoobsługowym systemie transakcyjnym, ponadto usługi te bywają osobno negocjowane. Obsługa takich klientów wymaga dedykowanego narzędzia – dotychczas była nim aplikacja dostępna tylko w oddziale. Alior Bank zdecydował się na użycie w tym celu tabletów iPad firmy Apple oraz specjalnie napisanego oprogramowania.

Tomasz Motyl mówi: „aplikacja została specjalnie przygotowana pod kątem pracy doradcy, zawiera różne wizualizacje, możliwe scenariusze rozmowy, przedstawienie scenariuszy inwestycji, złożenie dyspozycji przez klienta, a także zebranie oczekiwań. W aplikacji będą co najmniej cztery rodzaje portfela klienta – ogólny, w którym klient realizuje transakcje, portfel doradztwa inwestycyjnego, zarządzania aktywami przez bank oraz możliwe udziały w innych inwestycjach realizowanych przez klienta poza Alior Bank.. Główną ideą rozwoju aplikacji była możliwość działania mobilnego, w którym można będzie otwierać rachunki bankowe poza placówką”.

Gotowa aplikacja nie wystarczy

Początkowa wersja aplikacji Trusted Advice powstała w wyniku współpracy firm IBM i Apple i jest rozwijana w Cupertino. W tym celu odbywa się spotkanie grupy roboczej, która regularnie pracuje na miejscu nad finalną wersją aplikacji. Oryginalna wersja oprogramowania nie wyczerpywała jednak wszystkich założeń Alior Banku i jej funkcjonalność należało rozbudować. W tym celu grupa specjalistów udała się do Cupertino, by dołączyć do ekipy, która pracowała nad tym oprogramowaniem.

Doradcy Alior Banku z aplikacją na tablecie

Aplikacja mobilna Alior Banku

Tomasz Motyl wyjaśnia: „Obecna wersja aplikacji będzie rozszerzona o zmiany funkcjonalne, wynikające ze specyfiki modelu biznesowego Alior Banku, a dodatkowo rozszerzenia będą stanowiły wartość dodaną dla aplikacji na przyszłość. IBM oferuje tę aplikację na całym świecie i wiele banków będzie mogło z niej skorzystać pod warunkiem, że posiada możliwość integracji ze swoimi systemami. Ograniczenie techniczne tabletu, polegające na braku możliwości wydruku nas nie dotyczy, gdyż nie przewidujemy konieczności drukowania dokumentów z aplikacji na tablecie. Jeśli będzie potrzeba dostarczenia dokumentu, bankier otrzyma go w postaci elektronicznej, takiej jak plik PDF w załączniku firmowej poczty e-mail. Dalsze rozszerzenia funkcjonalności będą odbywały się w cyklach kwartalnych i będą zawierać elementy, które wynikną z doświadczeń biznesowych zbieranych w pierwszych miesiącach pracy”.

Najważniejszych części nie widać

W przypadku aplikacji mobilnych prawdą jest stwierdzenie, że najważniejszych części nie widać. Alior Bank od samego początku zbudował szynę integracyjną middleware, by integracja odbyła się możliwie sprawnie. Połączenie do aplikacji odbywa się za pomocą specjalnie realizowanego połączenia wirtualnych sieci prywatnych.

Tomasz Motyl wyjaśnia: „Szyna integracyjna jest autorskim rozwiązaniem Alior Banku zrealizowanym na serwerach aplikacyjnych z rodziny J2EE. Aplikacja mobilna została zintegrowana za pomocą serwisów webowych z częścią bankową. Do uwierzytelnienia użyliśmy zastosowanego w naszym banku systemu Single-Sign-On, natomiast aplikacja komunikuje się poprzez SSL VPN”.


TOP 200