Doradca Microsoftu

Firma Microsoft sp. z o.o. (tel. warszawski 661 54 33) dostarcza bezpłatnie program Doradca (Advisor) do Windows wszystkim legalnym użytkownikom systemu Windows 3.1 PL.

Firma Microsoft sp. z o.o. (tel. warszawski 661 54 33) dostarcza bezpłatnie program Doradca (Advisor) do Windows wszystkim legalnym użytkownikom systemu Windows 3.1 PL.

Na dyskietce znajduje się program analizujący konfigurację komputera, określający rodzaj systemu operacyjnego komputera i znajdujący zainstalowane programy dla Windows. Doradca przekazuje krótkie informacje o wszystkich programach i urządzeniach produkowanych przez firmę Microsoft oraz podaje adresy dystrybutorów firmy w Polsce. Ponadto na dyskietce znajdują się prosta gra logiczna Tetravex i sharewarowy program rysunkowy VISIO, służący do szybkiego przygotowania rysunków, przy wykorzystaniu zbioru wzorców. Z programem dostarczany jest tylko jeden zbiór z rysunkami wzorcowymi. Pozostałe zbiory oraz drukowana dokumentacja dostępne są u producenta programu Shapeware Computer Systems po wniesieniu opłaty licencyjnej.


TOP 200