Dopłaty bezpośrednio od systemu zależne

W związku z ukazaniem się w Computerworld nr 7/2003 artykułu Dopłaty bezpośrednio od systemu zależne autorstwa Sławomira Kosielińskiego wnoszę o sprostowanie następującej treści:

W związku z ukazaniem się w Computerworld nr 7/2003 artykułu Dopłaty bezpośrednio od systemu zależne autorstwa Sławomira Kosielińskiego wnoszę o sprostowanie następującej treści:

1. Nieprawdą jest, że prezes ARiMR - Aleksander Bentkowski cyt.: "(...) zwolnił z pracy specjalistów, którzy mieli unijną akredytację" oraz "na ich miejsce przyjął klientów Polskiego Stronnictwa Ludowego...". Z pracy zwolniono dwóch dyrektorów (w oddziale zachodniopomorskim i mazowieckim). Zwolnienia miały charakter wyłącznie merytoryczny. Pracownicy Agencji nie mają i nie mogą mieć unijnych akredytacji - obowiązek posiadania akredytacji spoczywa na Agencji jako instytucji i ARiMR taką akredytację otrzymała w czerwcu 2002 r. Pracownicy są natomiast szkoleni, tak aby mogli prawidłowo wykonywać swoje obowiązki, zgodnie z procedurami Agencji Płatniczej. Przynależność partyjna nie ma żadnego znaczenia przy zatrudnianiu nowych pracowników do ARiMR.

2. Nieprawdą jest, że cyt.: "(...) egzamin oblała 1/3 personelu". Do tej pory do egzaminu z wiedzy o Wspólnej Polityce Rolnej przystąpiło 1700 osób, z czego test pozytywnie zaliczyło ponad 90% pracowników.

3. Nieprawdą jest, że cyt.: "(...) ARiMR praktykuje wybieranie kontrahentów z wolnej ręki". ARiMR jest instytucją rządową. Zgodnie z ustawą z 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych tekst jednolity (DzU z 2002 r. nr 72, poz. 664), przy wyborze m.in. wykonawców usług czy też dostawców sprzętu Agencja każdorazowo zobowiązana jest do ogłoszenia i przeprowadzenia procedury przetargowej w odpowiednim dla sprawy trybie - zgodnie z ww. ustawą. Sugerowanie, iż ARiMR praktykuje wybieranie kontrahentów z wolnej ręki jest w tym przypadku nadużyciem.

4. Nieprawdą jest, że Agencja w związku z wyborem dostawcy kolczyków cyt.: "(...) w końcu z wolnej ręki wybrała firmę Polnet". Z powodu nie rozstrzygniętego przetargu na wyłonienie firmy 29 sierpnia 2002 r. Urząd Zamówień Publicznych zobowiązał ARiMR do powtórzenia oceny ofert na zakup i dostawę kolczyków dla bydła. Po analizie dotychczasowych postępowań, mających na celu wyłonienie dostawcy kolczyków i sprzętu do znakowania bydła, Komisja Przetargowa ARiMR zdecydowała o wyborze firm dopuszczonych do negocjacji z zachowaniem konkurencji - oferujących najniższe ceny. Oferty na dostawę sześciu milionów par kolczyków złożyły trzy przedsiębiorstwa: Polnet z Poznania, Uniscale z Warszawy oraz PUHM U-Car ze Skierniewic. Po rozpatrzeniu ofert Komisja Przetargowa ARiMR podjęła decyzję, że dostawcami będą wszystkie trzy ww. firmy zaproszone do negocjacji. Dostarczą one po dwa miliony par kolczyków każda.

5. Nieprawdą jest, że cyt.: "(...) Agencja opóźnia kolczykowanie zwierząt hodowlanych...". ARiMR do 17 lutego 2003 r. zakolczykowała 91,5% pogłowia bydła w całym kraju. Kolczykowanie to podstawa ewidencji zwierząt. Ponieważ nie udał się przetarg na wyłonienie firmy zewnętrznej, która świadczyłaby te usługi, podjęliśmy decyzję, że wykonamy tę pracę we własnym zakresie. Skończymy tę akcję w marcu.

Dariusz Panasiuk

rzecznik prasowy ARiMR

Wielka zmiana fazy

W artykule Wielka zmiana fazy zamieszczonym w CW nr 8/2003 z 24 lutego br. podaliśmy nieprawdziwą informację, jakoby Prokom Software posiadał akcje Winuel. Za pomyłkę zainteresowane firmy przepraszamy.

Redakcja

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200