Domy z komputera

Za zwykłe M-2 w Warszawie trzeba zapłacić ok. ćwierć mld zł. Jest to cena zbliżona do cen mieszkań w takich metropoliach, jak Paryż, Rzym i Nowy Jork. Wypada jednak zauważyć, że tam przeciętny obywatel zarabia kilkakrotnie więcej niż w naszym kraju. Nie da się ukryć, że koszty budowy w Polsce są zbyt wysokie. Składają się na nie różne czynniki.

Za zwykłe M-2 w Warszawie trzeba zapłacić ok. ćwierć mld zł. Jest to cena zbliżona do cen mieszkań w takich metropoliach, jak Paryż, Rzym i Nowy Jork. Wypada jednak zauważyć, że tam przeciętny obywatel zarabia kilkakrotnie więcej niż w naszym kraju. Nie da się ukryć, że koszty budowy w Polsce są zbyt wysokie. Składają się na nie różne czynniki.

Jednym z nich jest koszt projektowania, który ocenia się na 10-30% kosztów całkowitych inwestycji. Jest to więc poważna pozycja, na którą zasadniczy wpływ ma archaiczny i pracochłonny system prowadzenia prac projektowych w Polsce. Biura projektowe o dotychczasowej strukturze wydają się być zupełnym anachronizmem. W krajach Europy Zachodniej i w USA, prace kreślarzy i projektantów już dawno przejęły komputery. Programy komputerowe wpłynęły na znaczną obniżkę kosztów projektu.

W Polsce również powstają programy komputerowe dla budownictwa. Nie są one jeszcze zbyt skomplikowane, ale niektóre z nich wzbudzają zainteresowanie także na Zachodzie. W kraju jednak nie są one nadal doceniane.

Instytucją, która rejestruje na bieżąco informacje o programach z zakresu budownictwa jest Centralny Ośrodek Informacji Budownictwa w Warszawie (adres: 00-950 Warszawa, ul. Senatorska 27 p. 215, tel. 27 36 61 lub 26 82 71 w. 287). Powstała tam już dość pokaźna baza danych, obejmująca ponad 300 programów z zakresu: konstrukcji budowlanych, instalacji sanitarnych i elektrycznych, ciepłownictwa, gospodarki wodno-ściekowej, geodezji, robót ziemnych, kosztorysowania, zarządzania przedsiębiorstwami, ochrony środowiska i . Baza nazywa się PROGBUD i prowadzi ją Elżbieta Mosakowska (tel. 26 82 71 w. 287). Gromadzone w bazie dane udostępniane są wszystkim zainteresowanym, za niewielką odpłatnością (8 tys. zł. od 1 strony wydruku komputerowego, zawierającego opis programu komputerowego). Tam też można uzyskać kontakt z instytucją rozpowszechniającą, którą najczęściej jest autor programu.

W ostatnim okresie - jak stwierdza Elżbieta Mosakowska - widać wyraźne ożywienie, zarówno w zakresie tworzenia nowych programów, jak i korzystania z bazy danych PROGBUD. Tylko w czerwcu br. wpłynęło do bazy ok. 30 opisów nowych programów. Po wydruki informacyjne zgłasza się kilka osób dziennie.

Na koniec chcieliśmy przekazać informacje o kilku interesujących - naszym zdaniem - programach, które znalazły się już w bazie danych PROGBUD:

1. DESIGNER - zaawansowany technicznie program CAD 2D i 3D, zawiera program wykonywania rysunków brył SOLID i powierzchni BUILID. Ma on możliwość wykonywania makroinstrukcji przygotowanych w programie DEVELOPER oraz zapisywania rysunków w formach RDF, DXF, HPGL i PCX. Oprócz tego zawiera moduł umożliwiający tworzenie zestawień elementów rysunków i transmisji ich do baz danych.

2. DEVELOPER - zawiera rozbudowane funkcje CAD 2D, 3D i makroinstrukcje. Obsługiwany jest za pomocą graficznego interfejsu użytkownika. Ma wbudowane moduły rysowania przestrzennego 3D SOLID i 3D BUILD, moduł tworzenia makroinstrukcji i moduł tworzenia elementów rysunków; pracuje w sieci.

3. DRAFTSMAN - zaawansowany technicznie program CAD 2D. Ma możliwość obsługi makroinstrukcji przygotowanych w programie DEVELOPER i zapisywania rysunków w formach RDF, DXF, HPGL i PCX. Zawiera też moduł umożliwiający tworzenie zestawień elementów rysunków.

4. ŁAWA - program służy do obliczania ław fundamentowych, posadowionych zgodnie z PN-81/B-03020, uwzględniającą uwarunkowania geotechniczne.

5. OSIADANIA - program pozwala obliczać osiadanie grupy do 80 fundamentów, z uwzględnieniem ich wzajemnego wpływu na osiadanie, zgodnie z PN-81/B-03020.

6. STOPA - program służy do obliczania stóp fundamentowych, posadowionych zgodnie z PN-81/B-03020 (z uwzględnieniem warunków geotechnicznych).

Wprowadzenie informacji o programach do bazy PROGBUD jest bezpłatne, co powinno zachęcić wszystkich autorów do wysłania swoich opracowań do COIB w Warszawie (Senatorska 27). Wzór zgłoszenia można tam również uzyskać bezpłatnie.


TOP 200