Domy inteligentnie szerokopasmowe

Od początku 2013 r. powstające wielorodzinne budynki mieszkalne, hotele i budynki użyteczności publicznej będą musiały być wyposażone w wewnętrzne sieci światłowodowe. Wzrośnie popyt na usługi szerokopasmowe i opłacalność inwestycji.

Rozporządzenie podpisane kilka dni temu przez Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej zmienia rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki. Istnienie w nich sieci telekomunikacyjnych regulował do tej pory jedynie lakoniczny przepis, który mówił tylko tyle, że budynki powinny być przystosowane do wyposażenia w instalacje telekomunikacyjne odpowiadające stosownym wymaganiom Polskich Norm. Jest jeszcze jeden przepis stanowiący, że instalacje powinny być poprowadzone w sposób, który pozwala uniknąć ich uszkodzenia lub ingerencji osób nieuprawnionych. W nowym rozporządzeniu, które zacznie obowiązywać po trzech miesiącach od opublikowania, sprawy instalacji telekomunikacyjnych ureguluje obszerny rozdział.

Nasze, nie nasze kable

W nowej regulacji ważna jest zmiana podejścia do sposobu wyposażania budynków. Dotąd panowało archaiczne traktowanie sieci jako obcej instalacji. Teraz budynki będą musiały być wyposażone w szybkie sieci telekomunikacyjne. Staje się to bezpośrednią odpowiedzialnością inwestora, dewelopera, wspólnoty mieszkaniowej. Instalacje, pomieszczenia do obsługi, przepusty, kanalizacja, a także anteny i maszty instalowane na dachach przestają być czymś obcym.

Zobacz również:

  • AI zmienia światowe aglomeracje

Znikająca luka w przepisach to pozostałość czasów monopolu, kiedy cała sieć telekomunikacyjna była własnością operatora. W niektórych państwach monopoliści dostarczali aparat telefoniczny, ale pozostawali jego właścicielami. W takich warunkach przepisy budowlane w Polsce ograniczały się do zapewnienia możliwości poprowadzenia w budynku okablowania.

Postęp technologiczny i konkurencja zaowocowały pojawieniem się ogólnych norm na instalacje budynkowe. Wielu deweloperów dla wygody zaczęło na własną rękę rozprowadzać okablowanie strukturalne po budynkach. Ale nawet w dużych miastach nadal buduje się wyspy apartamentowców czekających długie tygodnie na chętnego dostawcę internetu, telefonu lub telewizji kablowej.

Niektórzy deweloperzy są w kwestii sieci telekomunikacyjnych nadmiernie przedsiębiorczy, poszukując operatora, któremu odsprzedadzą prawo użytkowania okablowania w nowym budynku lub osiedlu. Biorą za to dwa razy pieniądze - najpierw od mieszkańców (w cenie mieszkania), później od operatora za "wejście" na budowę. W takich warunkach konkurencji niełatwo dostać się na sprzedany teren, chociaż w większych miastach są też przypadki osiedli wyposażonych w dwie do czterech kompletnie niezależnych sieci różnych operatorów telekomunikacyjnych, internetowych czy telewizji kablowych.

Światłowód do mieszkania

Nowe rozporządzenie określa wymagania dla różnych rodzajów instalacji telekomunikacyjnych, w tym parametry techniczne dla przyłączy światłowodowych, które powinny być doprowadzone do instalacyjnych skrzynek przy każdym mieszkaniu. Przepisy te nie obowiązują, jeżeli wniosek o pozwolenie na budowę, zgłoszenie budowy lub zgłoszenie robót budowlanych złożono przed dniem wejścia w życie rozporządzenia. To wymóg formalny przy wprowadzaniu nowego prawa.

Można jednak założyć, że deweloperzy we własnym interesie, by sprzedać obecnie budowane mieszkania, będą się dostosowywać do tych wymagań, traktując je instruktażowo. To również wskazówka dla wszelkich właścicieli, wspólnot i administracji istniejących budynków, które będą stopniowo "przezbrajać" istniejące instalacje. Z jednej strony, warto dogonić obowiązującą normę, z drugiej strony warto będzie zacząć korzystać z atrakcyjnych usług i aplikacji, które pojawią się w sieciach razem z wzrastającym zagęszczeniem szybkich, dostępowych łączy światłowodowych.

Pośrednim, ale nie oczywistym czynnikiem wspierającym rozwój domowych sieci światłowodowych jest rozwój szerokopasmowych aplikacji mobilnych w sieciach LTE. Zapewniają one mobilność dostępu do atrakcyjnych aplikacji w chmurze. Warto jednak przełączyć się na tańsze i wydajniejsze łącze światłowodowe, kiedy zostajemy w domu, zmieniając smartfon na pilota do telewizora.

Inteligentniejszy dom

Na razie nie wszyscy wyobrażają sobie użyteczność domowych sieci światłowodowych. Niedostatek wyobraźni nie będzie jednak w tym przypadku przeszkodą, chociaż zapewne nie wszyscy deweloperzy mieszkaniowi dostrzegą od razu szansę rozwojową dla biznesu.

Nowoczesne normy wyposażenia domów mieszkalnych powinny być zachętą do budowy inteligentnych domów, które przestaną być luksusem wciskanym najbogatszym klientom jak dodatkowy gadżet. Dla operatorów telekomunikacyjnych to okazja do oferowania rozwiązań hybrydowych, integrujących różne urządzenia domowe - czyli smartfony, tablety, komputery, urządzenia audiowizualne, sterowalne urządzenia gospodarstwa domowego, instalacje elektryczne, grzewcze - w jednolity, techniczny ekosystem, zapewniając przy tym przetwarzanie informacji w domowej chmurze. Przestrzeń domową łatwiej będzie również zintegrować komunikacyjnie z innymi miejscami - samochodem, biurem, szkołą, sklepem.

Coraz więcej dostawców aplikacji internetowych i mobilnych, producentów urządzeń gospodarstwa domowego pracuje nad urządzeniami i usługami dla inteligentnego domu. Arthur D. Little szacuje, że ten segment rynku będzie w najbliższych latach rósł w Europie w tempie 12% rocznie.

Młodsze pokolenie, nawykłe do stałego korzystania z internetu, jest naturalnym konsumentem usług z zakresu nowych koncepcji inteligentnego domu, ale do wzrostu zapotrzebowania przyczynia się też starzenie się społeczeństwa w Europie. Coraz większy jest odsetek osób, które kończą aktywność zawodową. Z racji wieku nie są specjalnie mobilne. Potrzebują wygodnego domu, wyposażonego w rozwiązania zapewniające bezpieczeństwo, z łatwym, zdalnym dostępem do opieki medycznej.

Dalekowzroczną wartość nowego rozporządzenia można porównywać z rozporządzeniem z 1993 r., kiedy wymuszono w Polsce budowę nowych sieci telekomunikacyjnych w technologiach cyfrowych, pomimo oporu osób preferujących ewolucyjne unowocześnianie systemów analogowych. Nowe rozporządzenie powinno nam pomóc przeskoczyć do wygodniejszej rzeczywistości inteligentnych domów i miast.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200