Dominik Batorski i Kazimierz Schmidt z nagrodą im. Marka Cara

Już po raz dziewiętnasty wręczono nagrodę im. Marka Cara, przyznawaną za szczególne osiągnięcia w tworzeniu warunków do rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce. Kapituła nagrody wyróżniła w tym roku dr. hab. Dominika Batorskiego i Kazimierza Schmidta.

Nagrody wręczono w trakcie otwarcia obrad XXVI Forum Teleinformatyki, które w tym roku odbywało się w trybie online. Kapituła nagrody, złożona z laureatów poprzednich edycji konkursu i członków Rady Programowej Forum, przyznała ją dr. hab. Dominikowi Batorskiemu i Kazimierzowi Schmidtowi.

Pierwszy z laureatów został wyróżniony m.in. za prowadzone przez siebie badania nad rozwojem społeczeństwa informacyjnego w Polsce. Drugi – m.in. za wieloletnią działalność publikacyjną, szkoleniową i dydaktyczną, ukierunkowaną na tworzenie warunków sprzyjających powstawaniu społeczeństwa informacyjnego; propagowanie znaczenia informacji przekazywanej drogą elektroniczną i tworzenie aktów prawa likwidującego archaiczne bariery w elektronizacji przestrzeni informacyjnej.

Nagroda im. Marka Cara – sylwetki laureatów 19. edycji

Dr hab. Dominik Batorski jest socjologiem i analitykiem danych w Interdyscyplinarnym Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego. Wykłada na studiach podyplomowych związanych z data science na UW, w Szkole Głównej Handlowej, Akademii Leona Koźmińskiego, Politechnice Warszawskiej i Białostockiej.

Zajmuje się tematami uczenia maszynowego, społecznych implikacji rozwoju sztucznej inteligencji oraz analizą dużych zbiorów danych zbieranych przez serwisy internetowe i firmy telekomunikacyjne.

Dominik Batorski i Kazimierz Schmidt z nagrodą im. Marka Cara

Dr hab. Dominik Batorski z nagrodą im. Marka Cara

Jako ekspert wielokrotnie doradzał jednostkom administracji rządowej i samorządowej, współtworzył Strategię Rozwoju Kapitału Społecznego w Polsce do 2020 roku i Program Operacyjny Polska Cyfrowa, a także Narodowy Plan Szerokopasmowy. W latach 2011-2013 był członkiem Rady ds. Informatyzacji, a w od 2016 do 2018 r. – członkiem Rady ds. Cyfryzacji. W 2008 r. został odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi za działania na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce.

Kazimierz Schmidt jest radcą ministra w Departamencie Zarządzania Systemami w Ministerstwie Cyfryzacji. Od 18 lat związany z informatyzacją administracji publicznej. Był ekspertem merytorycznym Ministerstwa Cyfryzacji w pracach kilkoma ustawami m.in. usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej, o doręczeniach elektronicznych (obecnie w Sejmie). W ostatnim czasie był opiekunem merytorycznym projektu rozporządzenia w sprawie profilu zaufanego i podpisu zaufanego.

Dominik Batorski i Kazimierz Schmidt z nagrodą im. Marka Cara

Kazimierz Schmidt z nagrodą im. Marka Cara

W tym roku nominowanymi do nagrody im. Marka Cara byli także prof. dr hab. Jacek Gołaczyński, kierownik Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej (jednostki naukowo-badawczej, działającej w ramach Uniwersytetu Wrocławskiego), dr hab. inż. Andrzej Jaszkiewicz, dziekan Wydziału Informatyki i Telekomunikacji Politechniki Poznańskiej oraz Jakub Szamałek – pisarz, scenarzysta studia CD Projekt RED (producenta gier z serii „Wiedźmin”).

Nagroda im. Marka Cara – kim był patron nagrody

Marek Car był niezwykle aktywnym promotorem informatyki. Pisał do „Computerworlda” w początkach istnienia polskiej edycji magazynu, zakładał Stowarzyszenie Rozwoju Systemów Otwartych, Polską Społeczność Internetu, Stowarzyszenie PRO, był też jednym z pomysłodawców akcji Internet dla Szkół, wreszcie – pomysłodawcą Forum Teleinformatyki i pierwszym przewodniczącym jego Rady Programowej.

W rządzie Waldemara Pawlaka pełnił funkcję pełnomocnika ds. informatyki, a po jego dymisji objął stanowisko dyrektora Biura Informatyki w Urzędzie Rady Ministrów. Zginął w wypadku samochodowym w 1997 r. w wieku niespełna 44 lat.

Nagroda jego imienia jest przyznawana przy okazji Forum Teleinformatyki od 2002 r.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200