Dolnośląskie MIT

Projekt Modernizacji Infrastruktury Teleinformatycznej, zrealizowany z rozmachem i stawiający fundamenty nowoczesnego modelu administracji, zapewnił Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Dolnośląskiego miejsce w finale Konkursu Lider Informatyki 2014.

Computerworld Lider Informatyki 2014

Wydanie Computerworld poświęcone prezentacji wyników konkursu Lider Informatyki 2014 można bezpłatnie pobrać w formacie PDF: Computerworld Lider Informatyki 2014.

Do niedawna infrastruktura teleinformatyczna dolnośląskiego Urzędu Marszałkowskiego znacznie odstawała od standardów przyjętych w biznesie i wśród innych jednostek administracji publicznej.

Nieunikniona rewolucja

Zaniedbania narastały przez lata, a ich powodem był brak całościowej wizji, w jej zastępstwie dokupowane były elementy infrastruktury. Sprzęt był przestarzały, zlokalizowane w urzędzie (w prowizorycznym pomieszczeniu) centrum danych było zawodne i nie spełniało norm ochrony przeciwpożarowej, a sieć LAN nawet zasad bezpieczeństwa i stabilności połączenia.

Zobacz również:

  • Chmury także mają szczyty. „Best in cloud 2022”

To utrudniało pracę, a nawet groziło uniemożliwieniem działania Urzędu.

Modernizacja Infrastruktury Teleinformatycznej UM Województwa Dolnośląskiego w liczbach

22,2 mln zł kosztowała realizacja projektu.

18,7 mln zł współfinansowano ze środków UE.

101 m2 wynosi powierzchnia nowego centrum danych.

26 szaf serwerowych znalazło się w centrum danych,

2 niezależne linie zasilające,

77 km wymienionego okablowania,

600 wymienionych punktów logicznych PEL.

Fundamentalna transformacja

Modernizacja Infrastruktury Teleinformatycznej miała radykalnie uporządkować kluczowe zaplecze Urzędu Marszałkowskiego, szykując grunt pod realizację nowoczesnych, chmurowych usług, przygotowywanych z myślą o potrzebach Urzędu, jego jednostek organizacyjnych i innych samorządów. Projekt miał stać się platformą świadczenia elektronicznych usług klientom końcowym.

Sławomir Lasota, dyrektor Wydziału Informatyki i Systemów Informatycznych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego

Zmodernizowana infrastruktura zapewni maksymalny wymagany poziom wydajności, dostępności i bezpieczeństwa przy zachowaniu minimalnych możliwych kosztów eksploatacji w ciągu założonego okresu życia projektu. Stworzy jednocześnie warunki do wdrażania nowych e-usług oraz będzie stanowić fundament technologiczny budowy nowoczesnej e-administracji w regionie.

Skala realizacji przedsięwzięcia była ogromna. W ramach MIT powstało nowoczesne Centrum Przetwarzania Danych, wyposażone w szereg zabezpieczeń, spełniających wyśrubowane normy TIER XXX. Wymieniono 75 km instalacji kablowej sieci LAN – zarówno miedzianej, jak i światłowodowej – oraz 2 km światłowodów w budynku Urzędu. Zmodernizowane zostały rdzeniowe urządzenia transmisyjne, przełączniki, urządzenia dystrybucyjne i zabezpieczające CPD, routery brzegowe i zabezpieczenia. Zainwestowano w nowe serwery i centralny system pamięci masowej, słowem – od zera wdrożona została cała twarda infrastruktura IT, informatyczny kręgosłup nowoczesnej organizacji.

W warstwie aplikacyjnej wprowadzono nowy system zarządzania urządzeniami sieciowymi, wdrożono serwery pocztowe i komunikacyjne, system replikacji danych i wykonywania kopii zapasowych, centrum kontaktowe i system wideokonferencji, a także wirtualnego doradcę. Całość wzbogacono o systemy wirtualizacyjne, stanowiące bazę do udostępniania usług w modelu chmurowym.

Korzyści towarzyszące

Wdrażając podstawy zmian, Wydział Informatyki i Systemów Informatycznych dolnośląskiego Urzędu Marszałkowskiego realizował dalszą rozbudowę cyfrowych kompetencji, wprowadzając wirtualizację stacji roboczych oraz jednolitą Platformę Aplikacyjną.

Wirtualizacja stacji roboczych to odpowiedź na zbyt długi okres przygotowywania stanowisk pracy dla pracowników Urzędu. Celem była także oszczędność na stacjach roboczych – starsze modele dzięki wirtualizacji środowiska pracy pełnią funkcję terminali. W efekcie wdrożenia skrócono czas przygotowania stanowiska pracy z 4 dni do 4 godzin. TCO (total cost of ownership) utrzymania zwirtualizowanych środowisk pracy w stosunku do ich tradycyjnych odpowiedników zmalał o ponad ¼. Wzrosło bezpieczeństwo danych, komfort i efektywność osób pracujących zdalnie.

Kolejnym dużej skali projektem było wdrożenie jednolitej Platformy Aplikacyjnej, wspartej przygotowaną w tym celu politykami korporacyjnymi Architecture & Governance. Z zakupioną przez Urząd platformą Microsoft SharePoint 2010 zintegrowano m.in. Elektroniczny System Obsługi Zamówień Publicznych, System Zarządzania Wieloletnią Prognozą Finansową oraz system eZarząd.

System nabrał spójnego charakteru, zmniejszyły się koszty utrzymania modułów. Odpowiedzialny za projekt Wydział Informatyki zadbał, aby Urząd uzyskał dostęp do kodu źródłowego tworzonego na Platformie Aplikacyjnej oprogramowania. Dzięki temu zapewniono możliwość rozwoju aplikacji. Obecnie Platforma Aplikacyjna rozbudowywana jest o Centralny Rejestr Umów – aplikację zarządzającą ich cyklem życia.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200