Dokumenty w mObywatelu będą niedługo ważne na równi z tradycyjnymi

28.02.2023 Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o aplikacji mObywatel przedłożoną przez ministra cyfryzacji. Dokumenty cyfrowe będą niebawem uznawane na równi z tradycyjnymi.

Źródło: gov.pl

Po wejściu w życie ustawy o mObywatelu, w aplikacji pojawi się ponad 20 nowych usług. Ogłosił to wczoraj na konferencji prasowej Adam Andruszkiewicz, sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. „mObywatel jest dostępny od 2017 r., jednak wiele placówek i urzędów nie uznawało dokumentów cyfrowych dostępnych w aplikacji. Teraz to się zmieni i już wkrótce w Polsce będzie można potwierdzać tożsamość, legitymując się nowym – cyfrowym dokumentem tożsamości” – powiedział. „Cyfrowy dokument tożsamości to nie dowód osobisty w formie elektronicznej – to zupełnie nowy dokument (funkcjonujący niezależnie od dowodu osobistego), którym będziemy mogli posługiwać się w kraju. Ten elektroniczny dokument będzie powszechnie respektowany – w urzędach, bankach i w każdym miejscu, gdzie załatwiamy nasze sprawy i musimy pokazać dokument tożsamości. Teraz będziemy mogli posłużyć się też aplikacją mObywatel. Stajemy się największym krajem z tak potężnym portfelem cyfrowym. To ogromna rewolucja w administracji publicznej i w kontaktach obywateli z urzędami” – zaznaczył minister Andruszkiewicz.

Cyfrowym dokumentem tożsamości nie będziemy mogli jednak posłużyć się przekraczając granicę kraju (tu wciąż wymagane będzie okazanie dowodu osobistego w formie tradycyjnej albo paszportu) oraz wnioskując o dowód osobisty.

Zobacz również:

  • Usługi cyfrowe Ministerstwa Cyfryzacji laureatami międzynarodowego konkursu Emerging Europe Awards 2023
  • mObywatel 2.0 tuż za rogiem. Prezydent podpisał ustawę

Najważniejsze zmiany:

• Umocowanie prawne dokumentu mObywatel, czyli dokumentu elektronicznego, obsługiwanego przy użyciu aplikacji mObywatel, stanowiącego nowy mobilny dokument tożsamości.

• Zapewnienie użytkownikom aplikacji mObywatel możliwości posługiwania się nowym środkiem identyfikacji elektronicznej - profilem mObywatel, który podobnie jak profil zaufany oraz profil osobisty – pozwoli na potwierdzenie tożsamości (uwierzytelnienie) w usługach online.

• Umożliwienie wykorzystywania aplikacji mObywatel jako czynnika uwierzytelnienia profilu zaufanego.

• Zapewnienie możliwości dokonywania płatności w aplikacji mObywatel w ramach usług świadczonych na rzecz użytkownika aplikacji.

• Zapewnienie możliwości opatrywania dokumentów elektronicznych podpisem zaufanym po uwierzytelnieniu przy użyciu profilu mObywatel (obecnie podpis zaufany może złożyć wyłącznie posiadacz profilu zaufanego lub profilu osobistego).

• Umożliwienie dostępu do usług e-Urzędu Skarbowego za pośrednictwem aplikacji mObywatel.

• Udostępnienie mobilnej legitymacji osoby niepełnosprawnej, legitymacji służbowej nauczyciela, legitymacji doktoranta, mobilnego prawa wykonywania zawodów medycznych (lekarza, lekarza dentysty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, farmaceuty, fizjoterapeuty, ratownika medycznego) oraz tymczasowego elektronicznego prawa jazdy (umożliwienie kierowcom kierowania pojazdem od razu po zdanym egzaminie).

• Stworzenie rozwiązania, w ramach którego jednostki samorządu terytorialnego oraz inne podmioty będą mogły prowadzić ewidencję w celu udostępniania dokumentów elektronicznych w aplikacji mObywatel, wydanych dla obywateli (mieszkańców, członków organizacji).

Nowe przepisy zasadniczo wejdą w życie po 14 dniach od dnia ogłoszenia ustawy w Dzienniku Ustaw.

Projekt ustawy można przejrzeć pod tym linkiem.

Oprac. na podstawie RCL i gov.pl.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200