Doktor informatyki gospodarczej

Obecnie w Polsce powstaje ponad 20 prac doktorskich, których tematyka jest związana z informatyką gospodarczą.

Obecnie w Polsce powstaje ponad 20 prac doktorskich, których tematyka jest związana z informatyką gospodarczą.

"Prace podobne do naszych powstają w renomowanych uniwersytetach na całym świecie. Nie mamy się czego wstydzić" - mówi prof. Adam Nowicki z Katedry Inżynierii Systemów Informatycznych Zarządzania Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, oceniając poziom powstających obecnie prac doktorskich. Dotyczą one wykorzystania nowoczesnych technik informatycznych w praktycznej działalności biznesu.

Wśród tematyki prowadzonych prac można wskazać na takie obszary, jak wykorzystanie w biznesie systemów ekspertowych i doradczych, zastosowanie narzędzi automatycznych do budowy modeli pozwalających na ocenę ryzyka projektów informatycznych czy gospodarcze zastosowania Internetu. "Każda z prac musi bazować na konkretnych przykładach, wziętych z polskich firm, banków i instytucji" - mówi prof. Adam Nowicki.

W połowie grudnia ub.r. miało miejsce spotkanie, którego celem była prezentacja realizowanych obecnie tematów prac doktorskich, dotyczących informatyki gospodarczej. Spotkanie, o nazwie Konsorcjum Doktoranckie, zorganizowało Naukowe Towarzystwo Informatyki Ekonomicznej przy współudziale wrocławskiej firmy Teta. Wzięli w nim udział reprezentanci ponad 8 ośrodków naukowych. Zdaniem organizatorów, zainteresowanie przerosło ich oczekiwania. Prawdopodobnie w bieżącym roku zostanie zorganizowane podobne spotkanie.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200