Dokładna nawigacja A-GPS dla Orange

W listopadzie Alcatel przeprowadził pierwsze w Europie testy nowego satelitarnego systemu A-GPS do pozycjonowania terminali w sieciach komórkowych GSM (UMTS). System integruje w jednym urządzeniu mobilnym usługi bezprzewodowej transmisji głosu, szybkiej transmisji danych EDGE oraz globalną technikę nawigacji GPS.

Testy nowej technologii namierzania terminali mobilnych będą stopniowo udostępniane abonentom sieci telefonii komórkowej Orange. Najpierw będą to wybrani użytkownicy sieci GSM i UMTS we Francji, a następnie w pozostałej części europejskiego segmentu sieci tego operatora. Głównym dostawcą wspomaganego systemu globalnej nawigacji A­GPS (Assisted Global Positioning System) jest Alcatel, który zgodnie z wcześniej zawartą umową z Orange, dostosował sieć i terminale do współpracy z systemem nawigacji globalnej i sygnałami emitowanymi przez satelity programu EGNOS.

System lokalizacyjny A-GPS umożliwia odbiór bardzo słabego sygnału satelitarnego. Dzięki temu ułatwia on odnajdowanie trudnych do zlokalizowania obiektów, zwłaszcza położonych w miastach (w tunelach, centrach biznesu i handlu), na które często nakładają się cienie wysokich budynków, wąskie ulice i drzewa. Zaletą tego systemu lokalizacji jest krótki czas znajdowania sygnału GPS (poniżej 2 sekund) oraz wysoka precyzja i czułość, uzyskiwane dzięki sygnałom wspomagającym lokalizację. Sygnały te są dostarczane zarówno przez sieć komórkową jak i europejski system satelitarny EGNOS (poprzednik systemu Galileo), uruchomiony w 1998 r. i zarządzany przez Alcatela.

Dokładne poprawki różnicowe satelitów EGNOS (European Geostionary Navogation Overlay Service) są zwykle przekazywane bezpośrednio do modułów terminali z funkcją lokalizacyjną GPS, jednak gdy terminale te znajdują się w cieniu sygnału radiowego (satelity są zasłonięte przeszkodami naziemnymi), poprawki są transmitowane przez sieć telefonii komórkowej GSM/EDGE (także UMTS). Takie rozwiązanie zdecydowanie poprawia dokładność i szybkość samochodowej bądź pieszej nawigacji oraz usprawnia lokalizację terminali mobilnych w pomieszczeniach zamkniętych, na obszarach zurbanizowanych lub znajdujących się w rejonach o niepełnej widoczności nieba.

System A-GPS ma gwarantować dokładność nawigacji sięgającą 3-5 m na otwartej przestrzeni (daje więc rozróżnienie kierunku jazdy na szlakach szybkiego ruchu i autostradach) oraz umożliwia lokalizację terminali do 10 m w pomieszczeniach zamkniętych. Ponieważ jest on wewnętrznie skalowany, może jednocześnie przetwarzać od 10 do ponad 10 mln zapytań lokalizacyjnych.

W ramach testów Alcatel udostępnia firmie Orange kompleksowe rozwiązanie A-GPS wraz z serwerem Alcatel 8608 Enhanced Assisted-GPS oraz bezprzewodowym komunikatorem iPAQ hw6515 firmy Hewlett-Packard. Serwer przesyła dane bezpośrednio do terminalu mobilnego, dzięki czemu może on odbierać sygnał GPS szybciej i efektywniej niż przy użyciu standardowego systemu GPS. Komunikator iPAQ hw6515 integruje w jednym urządzeniu system bezprzewodowej transmisji głosu, system szybkiej transmisji danych EDGE (do 384 kb/s) oraz uniwersalną technikę nawigacji GPS.

Oba urządzenia korzystają z protokołu SUPL (Secure User Plane Location), który zapewnia dostęp do technologii A-GPS wskazanym sieciom mobilnym. Przedstawione rozwiązanie umożliwia bezpośrednie korzystanie z systemu A-GPS za pomocą telefonów komórkowych z łączem internetowym IP oraz z telefonów Motorola A1000, które mają cechy technologii 3G i funkcje cyfrowego asystenta osobistego PDA.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200