Dobry start Cisco

Największy dostawca rozwiązań sieciowych swój I kw. 2004 r. obrachunkowego zamknął przychodami w wysokości 5,1 mld USD. (rok wcześniej 4,8 mld USD). Zysk Cisco sięgnął 1,1 mld, wobec 618 mln USD w analogicznym okresie ubiegłego roku.

W poprzednim kwartale, zamykajacym 2003 r. finansowy spółka zarobiła 982 mln USD przy przychodach w wysokości 4,7 mld USD. Sprzedaż przełączników stanowiła 41 proc. łącznego przychodu firmy, rutery 25 proc., zaś usługi 16 proc. Dział zaawansowanych technologii m.in. dla telefonii IP i rozwiązań bezprzewodowych wypracował 14 proc. łącznych wpływów Cisco.

Najwięcej zamówień Cisco pochodziło z USA (49 proc.), następnie z rynku EMEA (26 proc.), rejonu Azji i Pacyfiku (11 proc.) oraz Japonii (9 proc.).

Zobacz również:

Wyniki sieciowego giganta są uważane przez wielu za wyznacznik kondycji branży IT. John Chambers, szef koncernu, podczas prezentacji finansowych rezultatów firmy podkreślił, że na rynku amerykańskim można zaobserwować już wyraźne oznaki ożywienia. Chambers nie spieszy się jednakże z optymistycznymi prognozami na przyszłość.


×