Dobry rok w serwerach

W zeszłym roku polski rynek serwerowy osiągnął najlepszy wynik w historii. Jego wartość sięgnęła 340 mln USD.

W zeszłym roku polski rynek serwerowy osiągnął najlepszy wynik w historii. Jego wartość sięgnęła 340 mln USD.

Poprzedni rekord rynku serwerowego w Polsce został pobity w roku 2005. Wówczas wartość sprzedaży sięgnęła blisko 270 mln USD, by rok później spaść do około 240 mln USD. W 2007 r. rynek wystrzelił do ponad 340 mln USD. "Po gorszym okresie sprzed dwóch lat, rynek serwerów w roku 2007 osiągnął najlepsze wyniki w historii, i to zarówno pod względem liczby sprzedanych maszyn, jak i ich wartości" - mówi Jarosław Smulski, analityk IDC Poland.

Od dwóch lat na polskim rynku serwerów największe przychody osiąga IBM. Zdaniem IDC, w roku ubiegłym firma jeszcze bardziej umocniła pozycję. Przychody Big Blue wzrosły o blisko 60%. Pod względem wartości sprzedaży IBM miał największy, sięgający 40% udział w rynku, notując w tej kategorii wzrost na poziomie 3,9 punktów procentowych. Udział zwiększył (o 3%) HP Polska do 28%. Spadek udziału rynkowego zanotowali natomiast Sun Microsystems (o 3,2%, do 8,8%), Dell (o 0,3%, do 6,5%) oraz Fujitsu Siemens Computers (o 3,3%, do 4,5%).

Rynek serwerów Unix zanotował solidny wzrost o ponad 49%. Segment ten osiągnął wartość ponad 115 mln USD. Konkurentom wyraźnie ucieka HP, który zanotował wzrost rynkowego udziału w tej kategorii - o ponad 8%, do blisko 40%. Udział w rynku zwiększył IBM - o 2%, do 34,5%. Udział Sun Microsystems spadł o ponad 7,6%, do 22,2%. Podobnie Fujitsu Siemens Computers stracił 3,6% udziału do niecałych 3%.

"Charakterystycznym trendem jest szybki wzrost sprzedaży rozwiązań typu blade"- twierdzi Jarosław Smulski. Wartość tego segmentu rynku wzrosła aż o 206%, do 26,81 mln USD. Największy wzrost udziału w rynku zanotował Dell - o 5,7% do 7,3%. Na czele stawki jest IBM z udziałem ponad 59% (spadek o 8,7%), a za nim HP 25,8% (spadek o 3,6 punktów procentowych).

340 mln USD

wyniosła wartość polskiego rynku serwerów w 2007 r.

Według danych IDC Poland, ilościowa sprzedaż serwerów x86, które w największym stopniu stymulowały wzrost całego rynku, powiększyła się o blisko 29%. Pierwsza trójka została zdominowana przez zagranicznych graczy. Najwięcej dostarczył HP - 15,7 tys. sztuk serwerów. Drugi był IBM, z wynikiem 8,6 tys. Trzeci Dell, który sprzedał 7,3 tys. sztuk. Na dalszych miejscach znajdują się: Fujitsu-Siemens, NTT, Action, Sun Microsystems i Incom. Łącznie sprzedano prawie 54,7 tys. sztuk. Od dwóch lat dominują już w tym segmencie układy x86-64.

Wartość ich sprzedaży sięgnęła w 2007 r. ponad połowę wartości całego rynku. Wartość rynku serwerów x86 wzrosła natomiast o ponad 38%. W zeszłym roku największy udział w rynku miał IBM - prawie 27%, wzrost o 1,2%, drugi był HP z udziałem 25,3% - wzrost o 0,3%. Dell uzyskał udział na poziomie 12,6%, FSC straciło 3,6% i kontroluje niecałe 7% rynku.

Po pierwszych trzech miesiącach 2008 r. wzrost sprzedaży serwerów x86 sięga już ponad 22%.

Analitycy IDC są ostrożniw przewidywaniu dalszego rozwoju rynku. "Jest za wcześnie, aby formułować jednoznaczne prognozy, jak będzie wyglądała sytuacja na rynku serwerów na koniec roku" - mówi Jarosław Smulski."W czwartym kwartale ubiegłego roku sprzedaż serwerów x86 okazała się wyższa od naszych oczekiwań" - dodaje analityk.


TOP 200