Dobry kwartał ComArch-u

Przychody ze sprzedaży wyniosły blisko 41 mln zł, tj. o 19% więcej niż w II kw. ub. roku, zysk operacyjny wyniósł 2,6 mln (30% wyższy niż w Q2'02), a zysk netto - 1,7 mln zł.

W drugim kwartale krakowska spółka osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 40,64 mln zł (rok wcześniej 34,14 mln zł). W porównaniu z pierwszym kwartałem br. wyniki sprzedaży są lepsze o 61%.

Zysk na działalności operacyjnej wyniósł w II kwartale br. 2, 6 mln zł i był wyższy o 30% w stosunku do wyników z poprzedniego roku oraz o 53% w porównaniu do I kw. br. Zysk netto spółki w II kw. 2003 roku wyniósł 1,7 mln zł, podczas gdy rok wcześniej - 148 tys. zł.

Zobacz również:

Jednocześnie, w I kw. br. zysk netto był wyższy i wyniósł 3,23 mln zł - choć należy uwzględnić w nim rozwiązanie części rezerwy, w wysokości 1,2 mln zł, przeznaczonej na utratę wartości akcji Interia.pl. W II kw. br. wartość rozwiązanej rezerwy wyniosła 389 tys. zł. Rentowność operacyjna w II kw. wyniosła 6,4%, natomiast rentowność netto wyniosła 4,2%.


×