Dobry drugi kwartał Optimusa

W drugim kwartale 2003 r. Optimus S.A. odnotował na poziomie skonsolidowanym 53 mln zysku netto. Zysk netto spółki - matki wyniósł 3,2 mln zł. Optimusowi udało się zwiększyć marżę o 25,5% oraz obniżyć koszt zarządu o 67,8%.

Spółka Optimus SA miała 3,2 mln zł zysku netto w II kw. 2003 roku, wobec 69,3 mln zł straty rok wcześniej. Przychody wyniosły 29 mln zł (rok wcześniej 47,8 mln zł). Po dwóch kwartałach br. zysk spółki wyniósł 1,9 mln zł (rok wcześniej 72,7 mln zł straty), przy obrotach 57,1 mln zł (106,9 mln zł przed rokiem).

Grupa Optimusa SA miała 53,1 mln zł skonsolidowanego zysku netto w II kw. 2003 roku (strata 67,4 mln zł rok wcześniej). Przychody grupy wyniosły 38,1 mln zł wobec 67,8 mln zł w Q2'2002. Narastająco po dwóch kwartałach br. zysk grupy wyniósł 41,2 mln zł wobec 71,7 mln zł straty rok wcześniej. Obroty wyniosły 75,4 mln zł (rok wcześniej 148,4 mln zł).

Zobacz również:

Spółka odnotowała wzrost marży, która w drugim kwartale 2003 osiągnęła poziom ponad 14% (wzrost o 25,5%) i obniżyła koszty ogólnego zarządu (o 67,8%). „Optimus S.A. osiągnął zysk operacyjny i dodatnie kapitały własne na poziomie skonsolidowanym. Jesteśmy chyba jedynym producentem komputerów, który oprócz kredytów dysponuje własnymi środkami” – skomentował prezes spółki Andrzej Widerszpil. W II kwartale 2003 r. Optimus wprowadził do sprzedaży nowe modele komputerów oraz zmodernizował system „Partner” - internetowe narzędzie wspomagania sprzedaży dla partnerów handlowych firmy.