Dobra nowina z Utah

Trwają rozmowy Novella z Microsoftem w sprawie wspólnego opracowania narzędzi dla sieci NetWare i Windows NT. Według nie potwierdzonych przez firmy informacji, jedno z nich ma ułatwić migrację między systemami operacyjnymi. Szczegóły porozumienia zostaną ujawnione na dorocznej konferencji użytkowników NetWare BrainShare ''98.

Trwają rozmowy Novella z Microsoftem w sprawie wspólnego opracowania narzędzi dla sieci NetWare i Windows NT. Według nie potwierdzonych przez firmy informacji, jedno z nich ma ułatwić migrację między systemami operacyjnymi. Szczegóły porozumienia zostaną ujawnione na dorocznej konferencji użytkowników NetWare BrainShare ''98.

O sensacyjnym porozumieniu między dotychczasowymi konkurentami Eric Schmidt, dyrektor generalny Novella, poinformował już największych klientów firmy. Zapowiedź dyrektora dotycząca ściślejszej integracji NetWare i NT została przez amerykańskich użytkowników przyjęta z entuzjazmem. Listę produktów, nad którymi pracują już wspólnie Novell i Mcrosoft, otwiera oprogramowanie komunikacyjne (requester/ redirector), pozwalające na łatwe łączenie klientów sieci NetWare i NT.

Na tegorocznym BrainShare Novell przedstawi użytkownikom plany dotyczące piątej edycji sztandarowego systemu NetWare, a także jego 64-bitowej wersji przeznaczonej dla procesora Merced. Na nową strategię Novella składają się przede wszystkim usługi sieciowe i komunikacyjne.


TOP 200