Dobra chemia między IT a biznesem

Do sukcesu wdrożenia systemów ERP i BI w Zakładach Azotowych w Puławach przyczyniła się inwencja firmowego działu IT.

METRYCZKA

Firma: Zakłady Azotowe "Puławy" SA

Branża: chemia

Produkty: nawozy i chemia

Zatrudnienie: ok. 3200 osób

Zatrudnienie w dziale IT: 26 osób, w tym 10 w serwisie i zaopatrzeniu IT/

Kluczowe systemy IT

Nazwa systemu: my SAP ERP 6.0

Do czego służy: pełna obsługa procesów finansowo-księgowych i głównych procesów biznesowych

Integrator: Asseco Poland, S&T

Nazwa systemu: IBM Cognos

Do czego służy: raportowanie, budżetowanie, planowanie, symulacje finansowe

Integrator: Qumak-Sekom

Nazwa systemu: IBM Filenet

Do czego służy: archiwizacja i elektroniczny obieg dokumentów

Integrator: Asseco Poland

Informatyzacja zakładu przemysłowego przebiega według schematu opartego na zintegrowanym systemie ERP. Emocje budzi skala przedsięwzięcia. W dużej firmie proces trwa długo. Pasjonujące jest to, jak inwencja i energia działu IT potrafią zmieniać i unowocześniać firmę, wprowadzać ją na nowe ścieżki biznesowe. Tak jak w Zakładach Azotowych Puławy (ZAP).

Dopasowanie do standardu

Nowa era informatyzacji w puławskich Azotach rozpoczęła się cztery lata temu od wdrożenia systemu SAP w wersji 6.0, który najbardziej odpowiadał potrzebom zakładu. "System SAP zapewnia bezpieczeństwo danych, szybkość dostępu do informacji, kompletność systemu, możliwości integracji ze wszystkimi systemami zewnętrznymi" - mówi Adam Adamczyk, kierownik Zakładu Informatyki i Telekomunikacji w Zakładach Azotowych Puławy. SAP zastąpił system Max wykorzystujący bazę Informix. Na myśl o konfiguracji oferującej wymianę danych wyłącznie przez pliki tekstowe Adam Adamczyk tylko się uśmiecha: "To jak gryzienie orzechów sztucznymi zębami".

Zobacz również:

  • Trendy i wyzwania dla przedsiębiorców w 2024 roku – ekspercka analiza Comarch

Inwencja działu IT ujawniła się m.in. w opracowaniu rzadko spotykanego przy SAP systemu kompletnego bilansowania mediów energetycznych. Udało się przygotować do standardu SAP tzw. koszty ciągnione - marzenie księgowego, ponieważ w standardzie SAP są tylko koszty rolowane. "Otrzymaliśmy od SAP nagrodę za najlepsze wdrożenie" - cieszy się Adam Adamczyk.

Wraz z systemem ERP została uruchomiona hurtownia danych SAP BW. Tworzy raporty dla części obszarów biznesowych, jednak raportowanie jest ograniczone i niewystarczające dla potrzeb biznesowych spółki.

Szczegółowe raporty

Adam Adamczyk, kierownik Zakładu Informatyki i Telekomunikacji w Zakładach Azotowych Puławy

"System SAP zapewnia nam bezpieczeństwo danych, szybkość dostępu do informacji, kompletność systemu, możliwości integracji z wszystkimi systemami zewnętrznymi".

Do budżetowania i planowania wybrano system Cognos klasy BI. "Wdrożenie dobiega końca, uruchomienie jest planowane na styczeń 2013 na 100 stanowiskach planistycznych" - mówi Adam Adamczyk.

Raportowanie będzie szczegółowe. Na ukończeniu jest jedyna w polskiej branży chemicznej, a może na polskim rynku, tak pełna i dokładna klasyfikacja i segmentacja kilkudziesięciu dokumentów finansowych. Do końca listopada nastąpi ich migracja do opracowanych i skonfigurowanych nowych centrów zysku, która będzie nadzorowana przez niemiecki oddział SAP. ZAP będzie mieć pełną segmentację dokumentów za cały rok finansowy 2012-2013, który kończy w czerwcu 2013.

Zaangażowanie audytorów z centrali SAP to kolejny dowód na wyjątkowość wdrożenia w spółce. Jeszcze inny objawił się podczas wyboru systemu BI. "Jednym z powodów, dla którego nie wybrano SAP Business Objects, był fakt, że kompetencje na odpowiednim poziomie miało w Polsce tylko... dwóch konsultantów SAP, a na wizyty referencyjne zapraszano nas do Niemiec lub Czech" - wspomina CIO ZAP. Wiąże on duże nadzieje z systemem BI. "Może pokazać, jaką wartość wnosi technologia IT do biznesu" - mówi Adam Adamczyk.

Rozwiązania zewnętrzne i własne

Dużo trudniejszym wdrożeniem niż ERP był projekt implementacji elektronicznego obiegu dokumentów. Użytkownicy SAP korzystali wcześniej z systemu IT. Dla części pracowników oglądanie dokumentów na ekranie to novum, dlatego system FileNet wdrażany był powoli, z uwzględnieniem sugestii załogi. "Opór pracowników mógł zagrozić powodzeniu wdrożenia" - komentuje Adam Adamczyk. Już uruchomiono elektroniczny workflow pięciu kategorii dokumentów, w przygotowaniu są kolejne. Pracę z systemem zaakceptowała załoga.

Kontrolę nad zużyciem papieru biurowego wspomaga system scentralizowanego wydruku. Pracę w magazynach i inwentaryzację środków trwałych będzie obsługiwał system wykorzystujący urządzenia mobilne i skanowanie kodów kreskowych - dane przekazywane są siecią komórkową do systemu SAP. Do zarządzania gospodarką remontową firmy wybrano system Maximo. Korzystają z niego służby utrzymania ruchu. On zasila danymi system ERP. "System jest zintegrowany z 9 modułami systemu SAP. Implementacja i eksploatacja podobnych funkcjonalności w systemie SAP jest znacznie droższa" - tłumaczy Adam Adamczyk. Autorskim projektem działu IT jest system klasy IDM do zarządzania tożsamością użytkownika. "Rozwiązanie oferuje możliwości podobne do rozwiązań komercyjnych, ale jest znacznie tańsze w budowie, rozwoju i utrzymaniu. Uwzględnia nasze specyficzne potrzeby, dobrze komponuje się ze wszystkimi systemami, które wdrażamy" - podsumowuje Adam Adamczyk.

Na potrzeby informatyzacji ZAP w 2008 r. została zmodernizowana serwerownia. Do połowy 2013 r. planowane jest zakończenie budowy Zintegrowanego Systemu Informatycznego.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200