Do urzędu bez zaświadczeń

Mieszkańcy Siemianowic Śląskich korzystający ze świadczeń socjalnych nie muszą już chodzić po urzędach w poszukiwaniu niezbędnych zaświadczeń i załączników. W razie potrzeby informacje przesyłane są z urzędu do urzędu drogą elektroniczną. Jest to możliwe dzięki uruchomionej niedawno Samorządowej Elektronicznej Platformie Informacyjnej (SEPI). Korzystają z niej trzy instytucje: Powiatowy Urząd Pracy, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Referat Świadczeń Rodzinnych Urzędu Miasta.

System umożliwia wymianę poprzez sieć informacji potrzebnych do obsługi klientów poszczególnych placówek. Dane pobierane są z baz tworzonych w trakcie rutynowych działań każdej jednostki, urzędnicy nie muszą więc wykonywać żadnych dodatkowych zadań.

Platforma pozwala wzajemnie korzystać z informacji gromadzonych w poszczególnych urzędach bez konieczności wystawiania tysięcy papierowych zaświadczeń. W ciągu paru minut można sprawdzić, jakie zasiłki dana osoba pobiera, w jakim środowisku żyje, jaki jest jej stan rodzinny, czy odrzuca przedstawiane jej oferty pracy itp.

Wyeliminowanie konieczności drukowania zaświadczeń może przynieść urzędom wymierne korzyści. Przykładowo, Powiatowy Urząd Pracy w Siemianowicach wydawał do tej pory około dwóch tysięcy zaświadczeń miesięcznie. Szybka, bezpośrednia wymiana informacji między urzędami ma przyczynić się do eliminacji nadużyć związanych z wypłatą świadczeń. Zwiększy też efektywność obsługi mieszkańców korzystających z różnych form pomocy społecznej.

Realizacja Samorządowej Elektronicznej Platformy Informacyjnej została sfinansowana z funduszy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Wykonała ją firma Computerland. SEPI potraktowana zostało jako część tworzonego przez Ministerstwo zintegrowanego systemu Syriusz. Jednocześnie stanowi odrębną, zamkniętą, funkcjonalną całość. Mogą korzystać z niej również inne, zainteresowane urzędy z terenu całej Polski.

W przyszłości system funkcjonujący w Siemianowicach Śląskich ma być rozszerzany na inne świadczenia - dodatki mieszkaniowe, stypendia itp. Będzie również połączony z ewidencją ludności i urzędem stanu cywilnego, by można było zweryfikować dane podawane przez świadczeniobiorców (obecnie identyfikacja odbywa się przez numer PESEL). W planach jest też zintegrowanie go z mapą cyfrową miasta, by przez jedno kliknięcie we wskazany adres można było otrzymać wszystkie informacje o społecznych, mieszkaniowych, infrastrukturalnych itp. uwarunkowaniach życia w tym miejscu.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200