Do drukarki przez WWW

Hewlett-Packard wprowadza na rynek nową wersję oprogramowania Web JetAdmin.

Hewlett-Packard wprowadza na rynek nową wersję oprogramowania Web JetAdmin.

Hewlett-Packard był jedną z pierwszych firm, które zaoferowały użytkownikom własnych drukarek możliwość monitorowania ich pracy za pośrednictwem przeglądarki !WWW. Zadanie to było możliwe dzięki aplikacji Web JetAdmin, która stanowiła bardzo uproszczoną wersję programu JetAdmin dostępnego dla systemu operacyjnego Windows. Nowa wersja Web JetAdmin, oznaczona numerem 3.0 i dostępna wyłącznie jako wersja testowa (beta), oferuje wiele nowych funkcji i praktycznie niewiele różni się od standardowej aplikacji JetAdmin.

Web JetAdmin 3.0 umożliwia pełną kontrolę pracy dowolnej drukarki Hewlett-Packarda, a także ograniczoną kontrolę nad drukarkami innych producentów, które zarządzane są za pomocą sprzętowych serwerów wydruku JetDirect, produkowanych przez HP. Jeżeli drukarka taka jest „znana” oprogramowaniu Web JetAdmin i umożliwia modyfikowanie swoich parametrów za pośrednictwem serwera JetDirect, to wtedy administrator może je zmieniać za pomocą przeglądarki WWW.

Niemożliwe jest jednak zarządzanie drukarkami innych producentów, jeżeli nie są one dołączone do sieci za pośrednictwem serwerów JetDirect. To właśnie odróżnia oprogramowanie JetAdmin, pracujące w środowisku Windows, od wersji dla WWW – standardowy JetAdmin potrafi zarządzać drukarkami podłączonymi bezpośrednio do lokalnych portów równoległych komputerów. Web JetAdmin wymaga, aby drukarka korzystała z karty sieciowej lub serwerów wydruku z rodziny JetDirect. Oprogramowanie potrafi zarządzać drukarkami posługującymi się zarówno protokołem IP, jak i IPX.

Zintegrowany serwer WWW

Poprzednie wersje pakietu Web JetAdmin wymagały, aby w sieci, w której pracują, był zainstalowany serwer WWW (na platformie Windows NT, Solaris, HP-UX lub OS/2 Warp Server). Bez niego niemożliwa była praca oprogramowania. Zmieniło się to w wersji 3.0 pakietu Web JetAdmin, która zawiera własny serwer WWW automatycznie instalowany i konfigurowany podczas instalacji programu.

Zintegrowany serwer WWW wyposażony jest także w mechanizmy bezpieczeństwa, które umożliwiają administratorowi określenie, którzy spośród użytkowników będą mieli dostęp do funkcji programu, a także ograniczanie dostępu do grup drukarek lub też pojedynczych drukarek pracujących w sieci. Ponieważ jednak rozwiązanie to nie jest zintegrowane z żadnym z profesjonalnych serwerów WWW, nie oferuje zaawansowanych mechanizmów identyfikacji użytkowników. Ich nazwy i hasła przesyłane są w czystej, tekstowej postaci w sieci korporacyjnej.

Nowa wersja oprogramowania wykorzystuje także w większym stopniu Javę, dzięki czemu np. dane dotyczące statusu drukarek aktualizowane są w oknie przeglądarki administratora w czasie rzeczywistym. Eliminuje to potrzebę stałego stosowania przycisku „Reload” w przeglądarce w celu odświeżenia danych.

Administracja

Nowa wersja Web JetAdmin zawiera opisy ponad 70 drukarek, które może w pełni monitorować, zdalnie konfigurować itp. Ponadto każda drukarka sieciowa, która spełnia wymogi drukarkowej specyfikacji SNMP MIB, może być zdalnie monitorowana i - w zależności od zaimplementowanych w niej elementów kontrolnych SNMP – również zdalnie konfigurowana. Hewlett-Packard zapewnia także, że Web JetAdmin 3.0 podczas premiery będzie potrafił administrować skanerami pracującymi w sieci, natomiast wersja beta produktu nie proponowała jeszcze tej funkcjonalności.

Jednym z najistotniejszych usprawnień, które pojawiły się w nowej wersji pakietu, jest ulepszona zdolność rozpoznawania drukarek pracujących w firmowej sieci komputerowej. Serwer WWW dostępny w pakiecie lokalizuje wszystkie interfejsy sieciowe JetDirect pracujące w sieci i prosi o nadesłanie informacji o konfiguracji dołączonych do nich drukarek.

Zebrane informacje prezentowane są użytkownikowi na jeden z czterech sposobów: na graficznej mapie sieci lub też jako lista drukarek posortowanych według typu, funkcji lub określonych możliwości. Jeśli do sieci dołączona zostanie nowa drukarka lub też zmieni się jej stan podczas pracy w sieci, to wszelkie zmiany odwzorowywane są natychmiast w oknie przeglądarki, z której korzysta administrator.

Ciekawą opcją jest możliwość rysowania mapy sieci, na której umieszczone zostają poszczególne drukarki. Funkcja ta odbywa się bezpośrednio z poziomu przeglądarki i administrator może w tym celu wykorzystywać gotowe udostępnione przez przeglądarkę rysunki przedstawiające różne przedmioty biurowe. Dzięki tak przygotowanej mapie sieci łatwo zorientować się, w którym pomieszczeniu stoi urządzenie sygnalizujące np. problem w pracy.

Za pośrednictwem przeglądarki WWW administrator może modyfikować parametry poszczególnych drukarek lub też całych ich grup jednocześnie. Aby zrealizować to ostatnie zadanie, musi jednak przygotować wcześniej odpowiednie skrypty konfiguracyjne.

Chociaż Web JetAdmin 3.0 nie zastępuje jeszcze w pełni oprogramowania JetAdmin pracującego w środowisku Windows, to z pewnością stanowi doskonałe jego uzupełnienie – szczególnie wtedy, gdy administrator chce mieć dostęp do konfiguracji drukarek z dowolnego miejsca sieci korporacyjnej, a nawet spoza niej.

<hr size=1 noshade>Web JetAdmin 3.0 beta

Producent: Hewlett-Packard

Informacje:http://www.hp.com/go/webjetadmin

Cena: produkt będzie dostępny bezpłatnie dla użytkowników drukarek HP

Data premiery: listopad br.


TOP 200