Do Polski wkroczył globalny program edukacyjny P-TECH

Firma IBM ogłosiła wczoraj, że we współpracy z Urzędem Miasta Katowice, firmami Samsung i Fujitsu Technology Solutions, Instytutem Badań Edukacyjnych oraz pod honorowym patronatem Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego, Ministerstwa Cyfryzacji uruchamiają program rozwoju edukacyjno-zawodowego realizowany w ramach globalnego projektu P-TECH.

Głównym celem projektu P-TECH (którego globalna premiera miała miejsce w 2011 roku) jest wsparcie lokalnych społeczności przez odpowiednie przygotowanie młodzieży do pracy w zawodach o specjalności informatycznej, które oprócz zdobycia dyplomu ukończenia szkoły średniej, wymagają odpowiednich umiejętności, jednak niekoniecznie kilkuletnich studiów wyższych. W Europie, w tym roku P-TECH startuje również w szkołach w Wielkiej Brytanii, Francji, Czechach i w Irlandii.

W pilotażu wezmą udział dwie szkoły techniczne z Katowic i jedna z Wronek, w powiecie szamotulskim, dołączając tym samym do około 200 szkół z całego świata biorących udział w P-TECH.

Zobacz również:

  • Wyniki XII konkursu Computerworld Best in Cloud
  • To narzędzie pozwala w maksymalnym stopniu wykorzystać moc komputera kwantowego

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2 w Katowicach rozpocznie współpracę z IBM Polska, Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe z Katowic z Fujitsu Technology Solutions, a Technikum nr 1 „Szkoła na Leśnej” we Wronkach, w powiecie szamotulskim z Samsungiem.

Do Polski wkroczył globalny program edukacyjny P-TECH

W ramach programu przez pięć lat nauki uczniowie zdobędą maturę oraz dyplom Technika Informatyka lub Technika Mechatronika, poszerzając wiedzę pod opieką swojego mentora i zdobywając nowe umiejętności. Przykładowo uczniowie będą śledzić codzienną pracę swojego opiekuna (tzw. job shadowing), poznając od wewnątrz środowisko biznesowe, czy też uczestnicząc w płatnych stażach.

Kluczowe dla powodzenia planów objęcia przez Polskę pozycji technologicznego lidera są odpowiednie kompetencje po stronie całego społeczeństwa, zarówno pośród pracowników różnych sektorów, kadry naukowej, a przede wszystkim wśród młodych. Dlatego szczególnie cieszą takie inicjatywy jak ta, które są kierowane do młodzieży. I stąd też zaangażowanie Ministerstwa Cyfryzacji w ten projekt. Uzupełnia on liczne działania wzmacniające kompetencje cyfrowe, jakie podejmujemy w ministerstwie. To choćby takie projekty mojego resortu jak kluby Młodego Programisty, Centrum Mistrzostwa Informatycznego czy ogłoszony niedawno Program Rozwoju Talentów Informatycznych na lata 2019-2029. Musimy pamiętać, że to młodzi ludzie decydować będą o pomyślności ekonomicznej kraju – mówi Minister Cyfryzacji, Marek Zagórski.

P-TECH we współpracy z administracją publiczną i jednostkami naukowymi będzie pomocą dla uczniów szkół średnich w przystosowaniu się do nowych, dynamicznie zmieniających się realiów rynku pracy, wzmacniając rozwój innowacyjnej gospodarki w regionie i przygotowując absolwentów do odniesienia sukcesu w miejscu zatrudnienia – mówi Jarosław Szymczuk, Dyrektor Generalny, IBM Polska i Kraje Bałtyckie.

"W erze gospodarki cyfrowej i Przemysłu 4.0, ogromne znaczenie ma wykształcenie pracowników, w tym osób, które dopiero trafiają na rynek pracy. Dlatego tak ważna jest odpowiednia jakość kształcenia i rozwijanie umiejętności oraz zachowań sprzyjających powstawaniu innowacyjnych pomysłów i rozwiązań. Ważnym elementem jest współpraca z przedsiębiorstwami m.in. poprzez takie programy jak P-TECH. Uczniowie zdobywają doświadczenie i są dobrze przygotowani do wykonywania swojego zawodu, nawet tuż po szkole" – mówi Minister Przedsiębiorczości i Technologii Jadwiga Emilewicz.

"Zawody związane z IT są uważane przez ekspertów za najbardziej perspektywiczne, będąc jednocześnie jednymi z najlepiej opłacanych. Biorąc pod uwagę prognozy, w przyszłości na całym świecie przyjdzie nam się zmierzyć z niedostateczną ilością osób wykształconych w tym kierunku. Program P-TECH jest tym samym adekwatną odpowiedzią na stale rosnące zapotrzebowanie rynku na specjalistów IT, umożliwiając młodym osobom pozyskanie potrzebnej wiedzy i doświadczenia już na etapie szkoły średniej, a w przyszłości zdobycie stabilnej, dobrze płatnej i rozwojowej pracy. Inicjatywa ta, oprócz szeregu korzyści jakie ze sobą niesie jest również kolejnym przykładem udanej współpracy biznesu, nauki i samorządu" - mówi Marcin Krupa, Prezydent Miasta Katowice.

"Dziś, w dobie gospodarki 4.0, zmiany na rynku pracy zachodzą tak szybko, że tylko dzięki ścisłej współpracy z biznesem szkoły branżowe mogą kształcić absolwentów, których kwalifikacje będą aktualne. Dlatego też mamy aspirację, aby programy nauczania wypracowane wraz z partnerami programu P-TECH pozwoliły na opisanie i włączenie kwalifikacji rynkowych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. W ten sposób absolwenci programu zdobędą dodatkową przewagę konkurencyjną na rynku pracy, a ich kwalifikacje będą porównywalne na świecie dzięki odniesieniu do Polskiej oraz Europejskiej Ramy Kwalifikacji" – mówi Anna Wolska, zastępca dyrektora Instytutu Badań Edukacyjnych ds. Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

"Program P-TECH pozwala dostosować program edukacyjny do zmieniających się trendów na rynku pracy i wymagań przedsiębiorstw. Dzięki współpracy ze szkołą mamy wpływ na program kształcenia. Z drugiej strony gwarantujemy zdobycie wiedzy i umiejętności – technologicznych i biznesowych, których często brakuje osobom wkraczającym na rynek pracy. Uczeń ma możliwość poznać środowisko pracy, na które składa się wiele aspektów, m.in. współpraca ze specjalistami firmy Samsung oraz praktyczne wykorzystanie naszych najnowszych rozwiązań technologicznych. Program P-Tech stanowi dla partnerów ogromne wyzwanie, ale jednocześnie pozwala na osiągnięcie wspólnego celu, jakim jest wzmocnienie potencjału ucznia i zwiększenie jego konkurencyjności na rynku pracy" – mówi Olgierd Bałtaki, Dyrektor Personalny firmy Samsung Electronics Manufacturing Poland.

"Spektrum działalności Fujitsu w Polsce (Katowice, Łódź) jest bardzo szerokie. Planujemy w dalszym ciągu rozwijać każdą z naszych linii biznesowych. Najświeższy przykład to placówka katowicka - rok temu zaczynaliśmy od pierwszej linii wsparcia klienta w różnych językach obcych, zespołów Remote Infrastructure Management oraz Service Management. Obecnie w naszym biurze pracują specjaliści, inżynierowie, programiści, konsultanci, analitycy świadcząc serwisy o globalnym zasięgu. Chętnie angażujemy się w działania związane z kształceniem młodych ludzi i wspieranie ich w formowaniu swoich profesjonalnych ścieżek kariery. Program P-TECH jest bardzo wartościową inicjatywą wpisującą się w priorytety Fujitsu i stąd nasz aktywny udział" - mówi Aleksandra Durzyńska-Prochowska, Dyrektor Operacyjny lokalizacji Katowice, Fujitsu.

Źródło: IBM

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200