Do Korei po sukcesy

Powszechnie krytykowana ekspozycja polska na EXPO w Hiszpanii (Sewilla) przeszła do historii, ale nie została zapomniana. Przynajmniej przez organizatorów tegorocznej wystawy polskiej na EXPO w Taejon (Republika Korei, 7 sierpnia - 7 listopada).

Powszechnie krytykowana ekspozycja polska na EXPO w Hiszpanii (Sewilla) przeszła do historii, ale nie została zapomniana. Przynajmniej przez organizatorów tegorocznej wystawy polskiej na EXPO w Taejon (Republika Korei, 7 sierpnia - 7 listopada).

Organizatorem ekspozycji nazwanej "Oferta Nauki Polskiej" jest Komitet Badań Naukowych, który przygotowania do występu w Taejon rozpoczął już wiosną ub.r. 22 lipca br. wszystko było "zapięte na ostatni guzik", o czym poinformował dziennikarzy Komisarz Generalny Polskiej Ekspozycji, sekretarz KBN, dr Jan Krzysztof Frąckowiak.

Polska w czasie Międzynarodowej Wystawy EXPO '93 zaprezentuje wybrane osiągnięcia naukowo-badawcze 33 ośrodków; instytutów naukowych, uczelni i centrów badawczo-rozwojowych. Mimo iż nie będzie reprezentowana ani jedna polska firma komputerowa (nie zgłosiły się), to elektronika i informatyka polska znajdą tam poczesne miejsce.

Swoje stanowiska w Taejon będą miały m.in.:

* Przemysłowy Instytut Elektroniki z Warszawy z zestawem testerów dla mikroelektroniki i programowalnych manipulatorów. Eksponowane będą również piece laboratoryjne i akcesoria dla technologii wytwarzania elementów mikroelektroniki.

* Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych z Warszawy przedstawi na światowym forum efekty hodowli monokryształów metodą Jana Czochralskiego: monokryształy kwarcu, nobianu litu, krzemu, granatu i różne płytki materiałów monokrystalicznych, m.in. arsenku galu i fosforku indu.

* Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Elektroniki Próżniowej z Warszawy demonstrować będzie technologię spawania wiązką elektronową różnych materiałów, które do tej pory uważane były za niespawalne.

* Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Elektronicznej Aparatury Medycznej zaprezentuje: kardiostymulator nowej generacji CEZ-9AW do nieinwazyjnej diagnostyki serca, zestaw pomiarowy do badania wydolności krążenia ERM-1000-MEDEA z komputerem i drukarką, elektrokardiograf DEC-631 i system komputerowego monitorowania płodu.

* Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk przedstawi skomputeryzowany, ultradźwiękowy system do nieinwazyjnego badania wejściowej impedancji naczyniowej, elastyczności ścian naczyń krwionośnych i przepływu krwi.

* Instytut Podstaw Elektroniki Politechniki Warszawskiej, prezentować będzie programowalny analizator sygnałów GC-89.

* Uniwersytet Warszawski zademonstruje pulsator elektroniczny.

* Instytut Technologii Elektronowej z Warszawy przedstawi detektory krzemowe, technologie półprzewodnikowych związków AIII BV i metody projektowania oraz kształcenia w zakresie opracowań układów scalonych (ASIC).

W dziale "Technika Lotnicza", oprócz modeli i makiet samolotów, śmigłowców, motolotni oraz szybowców, w produkcji których mamy ogromne osiągnięcia, prezentowane będą nowoczesne stanowiska badawcze i komputerowe laboratoria analiz konstrukcji, a także pracy silnika, badań rezonansowych i odpornościowych. Duże zainteresowanie specjalistów powinien wzbudzić analizator do badania fal plazmowych niskiej częstotliwości, zbudowany w Instytucie Lotnictwa w Warszawie do prowadzenia badań w przestrzeni kosmicznej (VEGA).

Mamy również osiągnięcia w hutnictwie, czego dowodem jest budzący duże zainteresowanie na świecie, elektroniczny system sterowania procesami hutniczymi. Model obrazujący jego działanie wraz z komputerową symulacją całego procesu, będą mogli podziwiać uczestnicy EXPO '93 w stoisku Akademii Górniczo-Hutniczej z Krakowa.

Do organizatorów ekspozycji polskiej wpłynęło ponad 80 zgłoszeń uczestnictwa w EXPO '93. Po przeprowadzeniu weryfikacji dokonano wyboru tylko 33 wystawców prezentujących osiągnięcia godne pokazania na forum międzynarodowym.

Stoisko informacji o Polsce, jej gospodarce, kulturze, nauce i historii będzie centralnym miejscem naszej ekspozycji. Zgromadzono tam wiele materiałów informacyjnych, które będą rozpowszechniane w trakcie trwania wystawy. Przygotowano również (co nas szczególnie cieszy) program komputerowy, pod nazwą "Leksykon Wiedzy o Polsce". Jego autorami są Tomasz Kurowski i Łukasz Wąsowski z firmy Integral Microsystems. Będzie to prawdziwe kompendium wiedzy o Polsce i bogata baza danych o polskiej nauce. Jaka szkoda, że nie zaplanowano rozpowszechniania dyskietek z leksykonem w czasie trwania wystawy, choćby za niewielką odpłatnością. Można będzie jedynie obejrzeć program przy ograniczonej, z konieczności, liczbie stanowisk komputerowych.

Szczególną okazją do przedstawienia obrazu Polski i tematyki naszej ekspozycji, będzie "Dzień Polski", zaplanowany przez gospodarzy wystawy na 27 września br. Przewiduje się wiele imprez towarzyszących, w tym cykl sympozjów naukowych, prowadzonych przez znanych naukowców i praktyków, m.in. Aleksandra Gieysztora, Zbigniewa Religę, Tadeusza Ruta i Andrzeja Kajetana Wróblewskiego.

Organizacja polskiej ekspozycji na EXPO '93 będzie kosztowała ok. 22 mld zł, ale jest to nieodzowna cena promocji polskiej nauki i techniki, jeśli chcemy uczestniczyć w międzynarodowej rywalizacji w tych dziedzinach.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200