Długie święta

Terra Lycos poprosiła większość swoich amerykańskich pracowników, by w okresie świątecznym dobrowolnie wykorzystali przysługujące im dni wolne. Zabieg ten ma zmniejszyć koszty działania firmy w momencie słabych zysków z reklamy online.

Hiszpańsko-amerykańska spółka internetowa zwróciła się do 800 swoich pracowników w Stanach Zjednoczonych, by zechcieli wziąć dni wolne w okresie od 24 do 31 grudnia. W pracy pozostaną tylko osoby niezbędne dla utrzymania „żywotności” serwisu w tym okresie. Pracownicy mogą wykorzystać w ciągu tych pięciu dni urlop płatny lub -co byłoby lepiej widziane- bezpłatny.

Na podobne kroki zdecydowało się w tym roku kilka koncernów, twierdząc, że pozwala im to obniżyć koszty, a jednocześnie uniknąć masowych zwolnień pracowników.