Dlaczego polskie firmy boją się chmur?

Jak wynika z opracowanego i opublikowanego przez PARP (Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości) opracowania „Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce”, z usługi chmury obliczeniowej korzystało pod koniec 2018 roku 11% wszystkich firm. Raport stara się odpowiedzieć na pytanie, dlaczego ten odsetek jest do dzisiaj stosunkowo niewielki.

Usługi w chmurze umożliwiają, szczególnie małym podmiotom, korzystanie z najnowszych rozwiązań technologicznych bez konieczności inwestowania dużych środków w zakup oprogramowania i infrastruktury IT, zapewniając elastyczność i optymalne wsparcie ich rozwoju48 . Wśród korzyści, jakie firma może osiągnąć korzystając z usług chmury obliczeniowej, należy także wymienić mniejsze zapotrzebowanie na powierzchnię biurową i ograniczenie liczby osób zajmujących się obsługą informatyczną w firmie.

Jak już powiedziano, w 2018 r. z usług chmury obliczeniowej korzystało 11,5% przedsiębiorstw, przy czym największą popularność usługi te zyskały wśród firm dużych (42,7%). Najmniejsze zainteresowanie tego rodzaju technologiami odnotowano w firmach małych (8,8%). W 2018 r., w porównaniu z poprzednim rokiem, wykorzystanie rozwiązań chmurowych wyraźnie wzrosło w firmach dużych (o 5,6% porównując rok do roku) oraz średnich (o 1,8% porównując rok do roku).

Zobacz również:

Raport wymienia trzy główne powody, dla których firmy nie wdrażają usług chmurowych lub robią to bardzo ostrożnie: niska świadomość tego, czym jest chmura i jak ją obsługiwać; niepewność co do lokalizacji ważnych dla firmy danych oraz obawa o to czy są właściwie chronione.

Najczęstszą przyczyną jest niekorzystania przez przedsiębiorstwa z usług oferowanych w chmurze obliczeniowej był niewystarczający poziom wiedzy (35,1% ogółu firm). Ten powód najczęściej wskazywały podmioty małe (36,9%), najrzadziej – duże (13,8%). Z kolei dla dużych firm największym problemem była niepewność co do lokalizacji przechowywania danych (30,7%) oraz zapewnienie bezpieczeństwa danych (30,6%).

Z raportu wynika (co dla wielu może być zaskoczeniem), że w 2018 r. firmom było nieco trudniej korzystać z usług opartych o chmurę obliczeniową niż rok wcześniej. Znaczny wpływ na tę sytuację mogło mieć wejście w życie tzw. rozporządzenia RODO.

Źródło: PARP


TOP 200