Dlaczego ministerstwo pomaga tłumaczyć OpenOffice?

- $Promocja wolnego oprogramowania w administracji nie może być traktowana jako 'ciekawostka' albo 'czasowa moda' $ - tłumaczy w rozmowie z Computerworld online dyr. Dariusz Bogucki z Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego w Ministerstwie Nauki i Informatyzacji, które niedawno zdecydowało się dofinansować prace nad pakietem biurowym OpenOffice 2. Przejście administracji na otwarte standardy nie nastąpi jednak od zaraz. Na bazie przygotywywanych w resorcie badań powstanie przewodnik migracji na oprogramowanie typu open source.

Skąd pojawił się w MNiI pomysł dofinansowania tłumaczenia OpenOffice 2?

Dlaczego ministerstwo pomaga tłumaczyć OpenOffice?

dyr. Dariusz Bogucki, Departament Społeczeństwa Informacyjnego

Pomysł tłumaczenia pomocy technicznej do pakietu biurowego OpenOffice 2.0 wynika z zaplanowanego na rok 2005 zadania pt. "Wypracowanie wstępnych standardów dotyczących wdrożeń i wsparcia technicznego wolnego oprogramowania w Polsce". Wspomniane zadanie obejmuje m.in. analizę potrzeb i wykonalności wybranych wdrożeń pilotażowych w oparciu o wolne oprogramowanie, opracowanie wstępnych standardów, dotyczących wdrożeń i wsparcia technicznego wolnego oprogramowania oraz opracowanie i wdrożenie rozwiązań pilotażowych w wybranych urzędach. Ponadto obejmuje weryfikację osiągniętych efektów wdrożeń pilotażowych, a także dystrybucję najlepszych praktyk związanych z wolnym oprogramowaniem.

Ministerstwo jednocześnie podkreśla, iż przy realizacji tego typu zadań jak wyżej wymienione, nieodzowna jest aktywna współpraca z środowiskami i organizacjami pozarządowymi, producentami wolnego oprogramowania oraz przedstawicielami administracji rządowej i samorządowej. Dlatego też, będziemy wdzięczni za informacje zwrotne dotyczące realizowanego zadania, jak również pomysłów na realizację innych projektów związanych z wolnym oprogramowaniem.

Jakie korzyści płyną dla MNiI z tego działania ?

Wsparcie procesu wdrożenia oraz wdrożenie w administracji publicznej rozwiązań opartych na otwartych standardach i wolnym oprogramowaniu jest procesem, który może obniżyć koszty jej informatyzacji. Doświadczenia tych krajów Unii Europejskiej, które w sposób zdecydowany postawiły na otwarte oprogramowanie w administracji (jak np. Niemcy, Francja), a także rezultaty programu wspólnotowego IDA II, w pełni potwierdzają tę tezę.

Zdaniem Ministerstwa Nauki i Informatyzacji, promocja wolnego oprogramowania w administracji nie może być traktowana jako 'ciekawostka' albo 'czasowa moda'. W związku z powyższym, sfinansowanie tłumaczenia pomocy technicznej do pakietu OpenOffice 2.0 nie można traktować, jako czerpania korzyści przez ministerstwo. Działanie te należy traktować jako jeden z elementów dotyczących wsparcia wolnego oprogramowania zaplanowanych do realizacji na rok 2005.

Jakie są perspektywy "przejścia" polskiej administracji publicznej do środowiska OpenOffice ?

Proces przejścia polskiej administracji do środowiska OpenOffice należy traktować w szerszym kontekście, jakim jest problem wykorzystaniu wolnego oprogramowania w polskiej administracji. Doświadczenia krajów, o których mowa w odpowiedzi na poprzednie pytanie, wyraźnie wskazują, że przejście polskiej administracji na rozwiązania typu open source wymaga opracowania skutecznej strategii, która mogłaby być realizowana konsekwentnie w skali wieloletniej - tak jak to uczyniły wspomniane kraje członkowskie UE i jak to czyni Unia Europejska.

Obecnie w Ministerstwie Nauki i Informatyzacji trwają przygotowania do przeprowadzenia szczegółowego i kompleksowego badania urzędów administracji centralnej i samorządowej dotyczącego wykorzystania przez nie systemów informatycznych bazujących na open source. Wspomniane badanie, pozwoli na dokładne zobrazowanie problemu wykorzystania wolnego oprogramowania, oraz będzie ważnym punktem wyjścia dla planowanej przez ministerstwo publikacji oficjalnego przewodnika migracji na oprogramowanie typu open source.

Przy tworzeniu wspomnianego przewodnika migracji oraz w trakcie jego późniejszej realizacji, nieodzowna będzie otwarta i aktywna współpraca ze wszystkimi podmiotami zaangażowanymi w ten proces, a także współpraca na forum Unii Europejskiej. W szczególności, chodzi tu zwłaszcza o aktywności związane z programem IDABC, następcy programu IDA II w ramach którego powstał słynny dokument "IDA Open Source Migration Guidelines", który stał się ważnym punktem odniesienia dla tego typu krajowych strategii migracji.

Zobacz również: Minister dofinansuje tłumaczenie OpenOffice 2.0

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200